Opłata klimatyczna - co to jest i gdzie możemy spotkać?

O niewielkiej opłacie dodawanej do dziennej stawki za pobyt w hotelu możemy usłyszeć coraz częściej. Na co jest tak na prawdę przeznaczany jest podatek klimatyczny i dlaczego turyści płacą go tylko w wybranych miejscach?

Opłata klimatyczna - co to jest i gdzie możemy spotkać?Nadmorski kurort

Mateusz Grochocki

Planując urlop w niektórych miejscach Polski zauważamy, że do ceny pobytu doliczana jest – najczęściej niewielka – kwota dodatkowa, nazywana opłatą miejscową, uzdrowiskową lub klimatyczną. Nie chodzi jednak o dodatkowy zysk dla właścicieli ośrodków. Obowiązek pobierania takich opłat narzuciła na nich gmina na podstawie przepisów ustawy z 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych w niektórych polskich miejscowościach.

Opłatę klimatyczną wnosimy tylko wtedy, gdy przebywamy w danym miejscu dłużej niż jedną dobę. Stawka ustalana jest przez radę gminy w uzgodnieniu z ministrem ochrony środowiska. Od czego ona zależy i dlaczego obowiązuje w wybranych kurortach? Miejscowości, w których gmina chce nałożyć na turystów taki rodzaj podatku, muszą spełnić określone warunki. Opłata pobierana jest jedynie w miejscach, które mają korzystny wpływ na zdrowie, szczególne walory klimatyczne lub krajobrazowe.

Każda gmina ma prawo ustalenia, w których miastach taki mini-podatek turysta zapłaci. Także gmina, w drodze uchwały, wyznacza wysokość opłaty, która nie może przekroczyć górnej granicy przewidzianej w ustawie, czyli 1,67 zł/ za dzień opłaty miejscowej oraz 3,33 zł za dzień opłaty uzdrowiskowej. Turysta płaci więc dodatkową kwotę za możliwość wypoczynku w miejscu, które pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie lub jest po prostu szczególne ze względu na krajobraz. Różnica stawki, jaką przyjezdny zapłaci za dzień pobytu zależy również od tego, czy dana miejscowość ma status uzdrowiska.

Opłata uzdrowiskowa często jest niesłusznie utożsamiana z klimatyczną. Jej stawka jest jednakże nieco większa, a możliwość pobierania jej mają miasta, które między innymi: posiadają złoża naturalnych surowców leczniczych, klimat wpływający pozytywnie na zdrowie, infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, transportu zbiorowego oraz prowadzą gospodarkę odpadami. Miejscowość taka musi więc być przygotowana na przyjazd turystów szukających poprawy zdrowia. Status uzdrowiska ma m.in. Sopot, w którym pobierana jest jedna z najwyższych opłat: w roku 2013 wynosiła ona 4,20 zł/dzień. Dla porównania, w Gdyni, w której obowiązuje opłata miejscowa, kwota do zapłaty za dzień wynosi jedynie 1,78 zł, natomiast w Białce Tatrzańskiej tylko 1,30 zł.

Opłata klimatyczna jest podatkiem lokalnym, dlatego stanowi źródło dochodu gminy, nie osób prywatnych, które świadczą usługi hotelarskie. Na właścicieli ośrodków wypoczynkowych jest nałożony jedynie obowiązek jej pobierania. Nie czerpią oni z tej opłaty żadnych dodatkowych zysków. Opłaty klimatycznej nie muszą płacić osoby, które przebywają w szpitalu, niewidomi i ich przewodnicy, zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej.

Warto zaznaczyć, że tzw. klimatyczne płacić trzeba gotówką, ponieważ jest ona przekazywana bezpośrednio do urzędu gminy. Dochody te przeznaczane są na rozwój danej miejscowości i stanowią wsparcie dla ochrony wartościowych klimatycznie części Polski.

Szkoła rysunku dla doroslych Artakademia w Krakowie spotkała ...

 Wybierając się w dłuższą wyprawę rowerową sięgamy najczęściej ...

Każdego lata ścieżki rowerowe, parki i lasy zapełniają ...

Coraz więcej osób w wakacyjną podróż chce wyruszyć ...

Oświetlenie o specyficznych funkcjach i parametrach okazuje się ...

 384 133 - tyle samochodów trafiło do Polski ...

nocleg

atrakcje

http://veturo.pl/article/11/oplata-klimatyczna-polska/