Muzeum Pałac w Rogalinie

Wieś Rogalin, sięga swymi początkami XIII w. Swą sławę zawdzięcza pięknemu położeniu, ciekawej historii i niemal nienaruszonej kompozycji zespołu pałacowo-parkowego - głównej siedziby zasłużonego dla Polski rodu Raczyńskich. Przed jego powstaniem w istniejącym tu wcześniej dworze urodził się Krzysztof Arciszewski, słynny admirał floty holenderskiej i generał artylerii króla Władysława IV.

Muzeum Pałac w RogaliniePałac w Rogalinie

fot. Horribiledi

Rogalin stał się centrum życia towarzyskiego, politycznego i kulturalnego w latach 70-tych XVIII w. kiedy w nowo wzniesionym pałacu Kazimierz Raczyński podejmował rzesze gości. Będąc już wówczas pisarzem wielkim koronnym, następnie starostą generalnym Wielkopolski i Marszałkiem Nadwornym Koronnym kształtował zarówno politykę sprzyjającą reformatorskim planom Stanisława Augusta jak i miejscowy gust artystyczny. Budowę, a następnie klasycystyczną modernizację swojej rokokowej siedziby Raczyński powierzył najlepszym artystom z kręgu królewskiego, wśród nich J. Ch. Kamsetzerowi i D. Merliniemu. Dzieło to kontynuowali jego następcy, w tym wnuk Edward, który już w warunkach utraconej niepodległości nadał założeniu romantyczny charakter. Reprezentacyjne wnętrza pałacu otrzymały nową empirową dekorację, a salę balową zamieniono na neogotycką Zbrojownię z narodowymi pamiątkami. Zapewne wówczas otoczenie pałacu z rokokowym ogrodem poszerzono o park krajobrazowy z wiekowymi dębami.

Ważną jego częścią stał się też kościół-mauzoleum, który mieszcząc w podziemiach kryptę grobową o neogotyckiej dekoracji, na zewnątrz przypomina słynną antyczną świątynię zw. Maison Carée w Nîmes.

Do tradycji muzealnych zapoczątkowanych przez Zbrojownię, będącą w istocie pierwszą izbą muzealną w Wielkopolsce, nawiązał Edward Aleksander Raczyński, który dla pomieszczenia stworzonej przez siebie kolekcji współczesnego malarstwa wybudował w 1910r. w Rogalinie publicznie dostępną galerię. W swej nowoczesnej koncepcji nawiązywała ona do pierwszej tego typu realizacji w Polsce, jaką była poznańska galeria Atanazego Raczyńskiego wzniesiona w 1829r. obok publicznie dostępnej biblioteki jego brata Edwarda. Dziełem Edwarda Aleksandra było też przekształcenie dawnej sali biesiadnej w pałacu na neoregencyjną bibliotekę według projektu krakowskiego architekta Z. Hendla, z której być może korzystali także goście - J. Malczewski, J.Mehoffer, M. Wywiórski czy H. Sienkiewicz.

W okresie międzywojennym pałac będący siedzibą Rogera Raczyńskiego, ówczesnego Wojewody poznańskiego i Ambasadora RP w Rumunii, był nadal chętnie odwiedzany przez przedstawicieli świata polityki i kultury. Podczas II wojny światowej siedziba została zaanektowana przez Hitlerjugend Gebietsfuhrerschule, a po jej zakończeniu działał tu m.in. ośrodek kolonijny i szkoła.

W 1949 r. powstał tu Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zwieńczeniem mecenasowskiej działalności rodu było powołanie w 1991r. przez Edwarda Bernarda, ostatniego męskiego potomka, Prezydenta RP na Uchodźstwie, Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. Zgodnie z wolą fundatora dzieła sztuki należące do rodziny mają być publicznie udostępniane w rogalińskiej siedzibie i poznańskim Muzeum.

dowiedz się więcej o Muzeum Narodowym w Poznaniu

Pałac Goetzów powstał w latach 1889 – 1900, ...

O największej atrakcji jaką jest zamek w Nowym ...

Położony nieopodal Sobieszowa (dzielnicy Jeleniej Góry) zamek Chojnik ...

Pozostałości  czternastowiecznego  zamku  krzyżackiegoto wizytówka  Człuchowa. Najlepiej zachowanym  ...

Warcino to nie tylko ciekawy „kawałek” historii, ale ...

Zespół pałacowo–parkowy w Małej Wsi należy do najciekawszych i ...

nocleg

gastronomia

rozrywka

sport

atrakcje

http://veturo.pl/article/2027/poznan-i-okolice-atrakcje-ciekawe-miejsca-palac-w-rogalinie/