Drewniane kościoły Ziemi Wieluńskiej

Na Ziemi Wieluńskiej występuje największe,  poza  Podhalem,  skupisko drewnianych kościołów w Polsce. Spośród czternastu drewnianych świątyń znajdujących się w powiecie wieluńskim, najcenniejsze są zabytkowe kościoły z XVI i XVII w. reprezentujące unikatowy w skali kraju „typ wieluński”, wyróżniający się wspólnymi cechami  architektury.

Drewniane kościoły Ziemi WieluńskiejKościół św. Zygmunta w Wiktorowie

fot. Mnino/Wikipedia

Kościoły  takie do czasów współczesnych przetrwały w Gaszynie, Grębieniu, Kadłubie, Łaszewie, Popowicach, Wieluniu, Łyskorni, Wiktorowie i Naramicach. Są  to  świątynie  orientowane,  czyli usytuowane  na  linii  wschód-zachód, z prezbiterium od wschodu. Zrębowa konstrukcja  ścian  jest  oszalowana  – przykryta pionowymi deskami. Nawę i prezbiterium nakrywa wspólny stromy dach gontowy. Od zachodu do budynku przylega niewysoka wieża o namiotowym  dachu  nakrytym  gontem, rozszerzająca się ku dołowi z kruchtą w  przyziemiu.  Kościół  posiada  dwa wejścia – główne od zachodu prowadzi przez wieżę, zaś boczne zawsze ulokowane jest od południa. Kościoły „typu wieluńskiego” wykonane są z drzewa modrzewiowego, które w naszym klimacie jest najbardziej odpornym na korniki gatunkiem drewna. Świątynie posiadają wnętrza bogato zdobione  barwnymi  polichromiami i arcydziełami sztuki snycerskiej będącymi  świadectwem  niezwykłego kunsztu ówczesnych artystów.

Na uwagę zasługują:
kościół pw. św. Trójcy w Grębieniu,
kościół pw. św. Jana chrzciciela w Łaszewie,
kościół pw. św. Zygmunta i Walentego w Wiktorowie,
kościół pw. św. Andrzeja w Kadłubie,
kościół pw. św. Marii Magdaleny w Łyskorni,
kościół pw. św. Barbary w Wieluniu,
kościół pw. Wszystkich Świętych w Naramicach.

Kościoły poza architekturą, łączy centralne położenie w danej miejscowości, choć w oddaleniu od zwartej zabudowy. Prowadzi do nich zazwyczaj  boczna  droga.  Usytuowane  są w otoczeniu zieleni, często potężnych starych dębów.

odwiedź Wieluń

Dawne opactwo Cystersów w Krzeszowie, dolnośląska perła baroku, ...

Położone w sercu Kaszub Wejherowo jest jedną z ...

W województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, niemalże 6 ...

Do świątyni w Wambierzycach prowadzą monumentalne, kamienne schody ...

Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara ...

Był to jeden z pierwszych w Polsce kościołów ...

http://veturo.pl/article/2382/koscioly-drewniane-w-wojedzodztwie-lodzkim-wielun-i-okolice/