Grób Marianny Drążowskiej

Grób Marianny Drążowskiej to jeden z najstarszych grobów w Pakości.

 

Niedawno minął listopad -miesiąc zadumy nad zmarłymi, którzy odeszli ze świata żywych do wieczności. Pakoski cmentarz przy ulicy Cmentarnej istnieje już ponad 160 lat. Powstał z rozporządzenia władz Pruskich, dążących (słusznie) do umiejscowienia placu pochówkowego w jednym miejscu. Kiedyś w średniowieczu i czasach nowożytnych w Pakości było kilka nekropolii.

 

Pierwsze mogiły na cmentarzu pakoskim były proste, składały się tylko z kopca i drewnianego krzyża, z czasem w latach 1880 – 1920 stawiano murowane, coraz większe i ciekawą linią architektoniczną. Ja w niniejszym opisie chciałem zwrócić uwagę na grób Marjanny Drążowskiej wykonany z piaskowca znajdujący się w południowej części cmentarza. Mogiła posiada wybitne cechy secesji a więc stylu w sztuce dominującego w latach 1890 -1925. Ciekawy jest motyw w górnej części lica stojącej płyty nagrobnej – krzyż w niego wpisana 6 -ramienna gwiazda a w tle ogromne wschodzące słońce. Sama czarna tablica nagrobna daje nam nieco wiedzy o samej Marjannie Drążowskiej urodziła się 2 stycznia 1852 roku. Jako panna nazywała się Kozłowska. Zmarła mając lat 65 , nie doczekawszy wolnej Polski. W grobie spoczywa sama, nie wiadomo co się stało z jej mężem. W dniu 29 marca 2017 roku przypada 100 rocznica jej śmierci. Tego dnia szczególnie (jak wynika ze zdania znajdującego się na dole tablicy) -prosi o "Zdrowaś Maryja"

 

 

 

/Sebastian Jarecki/

 

SebastianJarecki

travel/trip/45/

atrakcje

http://veturo.pl/travel/trip/45/