google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły

Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły


Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły
Adres: Młyńska 4
86-111
Gruczno
Telefon: Brak
Email: aborygeniznadwisly@wp.pl
Strona www: www.tpdw.pl

Opis

Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły powstało jesienią 1997 roku.
Obecnie liczy ponad 60 członków.
Głównymi celami TPDW są:
-promowanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Doliny Dolnej Wisły,
-promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
-ochrona różnorodności biologicznej, krajobrazowej oraz kulturowej Doliny Dolnej Wisły,
-inspirowanie, wspieranie i uzupełnianie działań administracji rządowej i samorządowej na tym terenie w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz dóbr kultury,
-wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej.
Realizowanie celów statutowych następuje poprzez:
-prowadzenie działalności wydawniczej i filmowej promującej walory Doliny Dolnej Wisły,
- organizowanie prelekcji, wystaw, pokazów oraz konferencji,
- współpracowanie z ośrodkami naukowymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie badań i ochrony dolin rzek nizinnych (w tym Doliny Dolnej Wisły),
-opiniowanie decyzji planistycznych dotyczących tego terenu,
promowanie walorów turystycznych rejonu Dolnej Wisły,
prowadzenie działalności interwencyjnej mającej na celu ochronę przyrody i środowiska oraz dóbr kultury.

Gastronomia - okolice Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły

Sport - okolice Towarzystwo Przyjaciół dolnej Wisły

https://veturo.pl/102/oferta-towarzystwo-przyjacio-dolnej-wisy/