google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Las Pilczycki


Adres: Wrocław
50-141
Wrocław
Telefon: 71 776 71 46
Email: kum@um.wroc.pl
Strona www: http://www.obszary.natura2000.pl/index.php?dzial=2&kat=9&art=53

Opis

Teren Lasu Pilczyckiego, wraz z przyległymi łąkami, szuwarami i wodami powierzchniowymi, jest oceniany jako wartościowy przyrodniczo i wymagający szczególnej ochrony. Ze względu na występowanie siedlisk oraz gatunków chronionych Dyrektywą Habitatową wydzielono tutaj, w ramach sieci Natura 2000, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty "Las Pilczycki" o powierzchni 119,6 ha.

Głównym przedmiotem ochrony obszaru naturowego są bardzo dobrze zachowane, zbliżone do naturalnych lasów doliny Odry zbiorowiska leśne (głównie łęgi wiązowo-jesionowe i grądy) oraz silne populacje chronionych chrząszczy: kozioroga dębosza i pachnicy dębowej (jedna z dwóch najliczniejszych populacji w południowo-zachodniej części kraju). Spotkać tu można też podlegające ochronie gatunki motyli: przeplatkę maturną, modraszka telejusa oraz czerwończyka nieparka. Fauna ssaków reprezentowana jest między innymi przez takie gatunki jak wydra europejska, kuna leśna, lis rudy, tchórz zwyczajny i gronostaj oraz dziewięć gatunków nietoperzy (w tym nocka łydkowłosego, mopka, nocka rudego i borowca wielkiego). Na terenie obszaru stwierdzono też występowanie licznych gatunków płazów takich jak kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, ropucha zielona i ropucha szara oraz traszka grzebieniasta. Odnotowano tu też występowanie ptaków typowych dla starych drzewostanów - dzięcioła zielonosiwego i czarnego

Nocleg - okolice Las Pilczycki

Gastronomia - okolice Las Pilczycki

Rozrywka - okolice Las Pilczycki

Sport - okolice Las Pilczycki

Zakupy - okolice Las Pilczycki

https://veturo.pl/324/oferta-las-pilczycki/