drewniany kościół

Drewniane kościoły w Małopolsce

Wśród 800 polskich kościołów drewnianych wpisanych do rejestru zabytków kościoły południowej Małopolski stanowią wyjątkową enklawę usytuowaną na styku dwóch kultur: rzymsko-katolickiego Zachodu i prawosławnego Wschodu. Wymienione w tytule obiekty należą do najlepiej zachowanych gotyckich kościołów zrębowych w Małopolsce.

Charakterystyczne bryły, harmonijnie wkomponowane w naturalny krajobraz, łączą względy użytkowe z wymogami surowego, podgórskiego klimatu. Drewniane kościoły w Małopolsce kryją wyjątkowo piękne, bogato wyposażone wnętrza. Szczególną wartość mają polichromie. Wyróżniają się rozbudowanymi programami ikonograficzno-ideowymi, różnorodnością technik wykonania, wysokim poziomem artystycznym. Wartość tej grupy kościołów polega na artystycznym powiązaniu elementów architektonicznych i dzieł sztuk plastycznych.

Binarowa – kościół p.w. św. Michała Archanioła, wzniesiony około 1500 roku. Polichromia wnętrza z XVI-XVII w. stanowi tło dla ołtarzy i rzeźb, wśród których wyróżnia się Matka Boska z Dzieciątkiem z około1430 roku.
  
fot. K.Piotrowska

Blizne – kościół p.w. Wszystkich Świętych, wzniesiony około połowy XV wieku, zachował liczne elementy gotyckiej konstrukcji ciesielskiej i malowidła z XVI-XVII wieku.