Państwowe Muzeum na Majdanku

Muzeum na Majdanku

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Wizytując Lublin w lipcu 1941 roku, powierzył on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim Odilowi Globocnikowi zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tys. więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Obóz miał stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imperium germańskiego na Wschodzie.

Pierwotne zamierzenia dotyczące wielkości obozu kilkakrotnie modyfikowano, każdorazowo zwiększając jego rozmiary i planowaną liczbę więźniów. Tzw. generalny plan budowy Majdanka, zatwierdzony 23 marca 1942 roku, zakładał urządzenie obozu dla 150 000 więźniów i jeńców. Tym samym Majdanek miał się stać największym obozem w okupowanej Europie. Jednak trudności gospodarcze i niepowodzenia na froncie wschodnim nie pozwoliły na pełną realizację tych planów.

Obóz na Majdanku podlegał Inspektoratowi Obozów Koncentracyjnych (Inspektion der Konzentrationslager), a od marca 1942 roku Głównemu Urzędowi Gospodarczo-Administracyjnemu (SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt). Obozem zarządzał komendant, wspierany przez załogę, której liczebność dochodziła do 1200 osób. Funkcję komendanta sprawowali kolejno: Karl Koch, Max Koegel, Hermann Florstedt, Martin Weiß i Arthur Liebehenschel.

Budowany od jesieni 1941 roku obóz nosił początkowo nazwę Kriegsgefangenenlager der Waffen SS Lublin – obóz dla jeńców wojennych, zaś w lutym 1943 roku został przemianowany na Konzentrationslager Lublin – obóz koncentracyjny. Oficjalne funkcje obozu jenieckiego i koncentracyjnego nie wyczerpywały zadań wyznaczonych Majdankowi przez władze niemieckie. KL Lublin stanowił także ogniwo realizacji „Ostatecznego Rozwiązania Kwestii Żydowskiej”. Był również wykorzystywany jako obóz karno-przejściowy dla polskiej ludności wiejskiej.

zwiedzanie muzeum:

Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach.
Zaleca się, aby terenu i obiektów byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku nie zwiedzały osoby, które nie ukończyły 13. roku życia.
Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
Ostatnie wejście na ekspozycję: na pół godziny przed jej zamknięciem.

Stałe wystawy muzealne, barak ekspozycyjny nr 62 oraz Centrum Obsługi Zwiedzających udostępniane są zwiedzającym codziennie oprócz poniedziałków oraz następujących świąt państwowych i religijnych: 1 i 6 stycznia, Świąt Wielkanocnych, 1 i 3 maja, pierwszego dnia Zielonych Świątek, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 i 26 grudnia, przy czym 1 listopada zamknięte pozostają również wszystkie obiekty historyczne. 

Orientacyjny czas potrzebny na zwiedzanie Muzeum:
zwiedzanie z przewodnikiem – ok. 2 godz.
zwiedzanie indywidualne – ok. 1-1,5 godz.
lekcje muzealne i inne zajęcia edukacyjne – 4,5 godz. i więcej

www.majdanek.eu

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(61) "Obozy koncentracyjne w Polsce - Państwowe Muzeum na Majdanku" ["meta_desc"]=> string(0) "" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(18) "mat.prasowe muzeum" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(51.22126832289990261415368877351284027099609375) ["lng"]=> float(22.597460743615801703754186746664345264434814453125) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Obozy koncentracyjne w Polsce - Państwowe Muzeum na Majdanku

meta_keys:

meta_desc:

watermark:

interesting_places:

author: mat.prasowe muzeum

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Obozy koncentracyjne w Polsce - Państwowe Muzeum na Majdanku

meta_keys:

meta_desc:

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: mat.prasowe muzeum

meta_desc: