Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy atrakcje

Głównym celem utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego była ochrona zróżnicowanych ekosystemów leśnych Roztocza Środkowego. Wielka rozmaitość warunków siedliskowych tego obszaru decydują o występowaniu wielu interesujących leśnych zbiorowisk roślinnych, o bogatej szacie roślinnej, w tym bardzo licznych gatunków drzew i krzewów stanowiących szkielet owych zbiorowisk.

Lasy obejmują 93,81% powierzchni Parku. Las, rozumiany jako zbiorowisko drzew, krzewów, towarzyszących im innych roślin i całego świata grzybów oraz świata zwierząt można opisywać w różny sposób, w zależności od głównych celów, jakim ten opis służy. Ekosystemy leśne Parku opisano poniżej z punktu widzenia fitosocjologa (Leśne zbiorowiska roślinne) i leśnika (Drzewostany). Opisanie ich z punktu widzenia przedstawicieli innych kierunków nauk przyrodniczych można znaleźć w zakładkach o florze, mykoflorze i faunie Parku.

Centralny szlak Roztocza (znakowany kolorem niebieskim)
Bełżec – Szastarka, długość 143 km. Przecina całe polskie Roztocze. Na pokonanie trudnego, pełnego osobliwości przyrodniczych odcinka Zwierzyniec -Szperówka, długości ponad 27 km, potrzeba około 8 godz. Etap Zwierzyniec – Potok Senderki o długości 13 km można pokonać w czasie około 5 godz. W Zwierzyńcu szlak biegnie ul. A. Wachniewskiej, , ul. Kolejową obok stacji PKP, dalej doliną rzeki Wieprz obok zalewu Rudka do Obroczy. Na terenie RPN szlak biegnie w sąsiedztwie obszarów objętych ochroną ścisłą- „Nart” i „Czerkies” – do wsi Lasowe, Starej Huty i Senderek. Istnieje możliwość po­wrotu do Zwierzyńca szlakiem A. Wachniewskiej, do Majdanu Kasztelańskiego, a następnie szlakiem krawędziowym lub trasą rowerową do Zwierzyńca. Szlak trudny, szczególnie przy złych warunkach pogodowych, ze względu na urozmaiconą rzeźbę (wąwozy lessowe) (około 20 km).

Krawędziowy szlak Roztocza (znakowany kolorem czerwonym)
Zwierzyniec – Susiec, długość 54 km. Szlak ukazuje najcenniejsze obiekty kultury znaj­dujące się w Zwierzyńcu, przechodzi obok browaru i dawnego pałacu plenipotenta (siedziba Dyrek­cji RPN) oraz Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN. Po pokonaniu kilku kilometrów dochodzi do Florianki – starej osady leśnej z tradycyjną zabu­dową oraz stajenną hodowlą konika polskiego. W strefie krawędziowej Roztocza wspina się na Wy­soką Górę z pozostałością po dawnym kamienioło­mie, prezentuje wspaniałą panoramę na południo­wą część Parku, Puszczę Solską oraz wzgórza Łyse Byki. Szlak dochodzi do Górecka Starego, ukazu­jąc strefę krawędziową Roztocza z malowniczymi przełomami rzeki Szum. W Górecku, w pięknej dolinie widać małą zaporę i elektrownię wodną. Dalej szlak wiedzie przez Tarnowolę mijając ka­mieniołomy, przecina dolinę Nepryszki i dochodzi do Józefowa. Stąd można powrócić do Zwierzyńca szlakiem łącznikowym i centralnym, drogą asfaltową lub wrócić koleją. Jest to jeden z najładniejszych szlaków Roztocza.

Szlak partyzancki (znakowany kolorem czerwonym) Szperówka – Krynice, długości 53 km.

Szlak od północy wchodzi do Szczebrzeszyna. Dalej wiedzie na południe przez Brody Duże, „Białą Drogą” do leśniczówki Krzywe w RPN (dawniej Dębowiec). Przy tej drodze znajduje się użytek ekologiczny „Brodzka Góra”, w którym ochroną objęto zbiorowiska ro­ślinności kserotermicznej. Towarzyszy jej sosna, tarnina, dzika róża, jabłoń, brzoza, dereń, osika i dąb. Jest tu stanowisko wielu roślin chronionych: obuwika pospolitego, pierwiosnka lekarskiego, or­lika pospolitego, zawilca wielkokwiatowego. Szlak wiedzie dalej dawnym traktem „Szczebrzeską Dro­gą” przez lasy własności prywatnej do granic Par­ku. Dociera do osady leśnej „Krzywe”, w czasie lata bazy RK SOP. Dalej, szlak prowadzi do Kosobud przez „Jarugi” – obszar objęty ochroną ścisłą. Szlak dochodzi do wsi przy przystanku PKS gdzie znajdują się kancelarie obwodów ochronnych RPN.

Szlak roztoczański (znakowany kolorem żółtym). Zwierzyniec – Bidaczów, długość 52 km.

Łatwy od­cinek Zwierzyniec – Panasówka, o długości 9 km, można przejść w ok. 2 godz. Trudniejszy odcinek Pa­nasówka – Hedwiżyn, o długości ok. 18 km, wyma­ga ok. 6 godzin marszu po bagnach i bezdrożach. Szlak roztoczański wytyczono od stacji PKP w Zwierzyńcu. Biegnie ul. Kolejową, ul. A. Wachniewskiej, dalej przez park środowiskowy i ul. Li­pową przez osiedle Rózin wychodzi ze Zwierzyńca. Szlak biegnie obok domu dziecka – dawnego pała­cu, w którym mieszkali Róża i Jan Zamojscy. Dalej szlak wiedzie do parkingu i wejścia na ścieżkę historyczno-przyrodniczą do „Wzgórza Polak” przez lasy głównie prywatnej własności. Szlak prowadzi obok Kamiennej Góry, na której usytuowano wie­żę telefonii komórkowej, przed stacją benzynową, drogą polną i granicą lasu w kierunku Lipowca zo­stawiając Panasówkę po prawej stronie.

więcej o Roztoczańskim Parku Narodowym

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(27) "Roztoczański Park Narodowy" ["meta_title"]=> string(47) "Roztocze atrakcje - Roztoczański Park Narodowy" ["meta_desc"]=> string(84) "Roztoczański Park Narodowy - na veturo.pl poznasz atrakcje i ciekawe miejsca parku." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(37) "Andrzej Tittenbrun, Magdalena Kaproń" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.6076893039357997849947423674166202545166015625) ["lng"]=> float(22.967605587627200947054006974212825298309326171875) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words: Roztoczański Park Narodowy

meta_title: Roztocze atrakcje - Roztoczański Park Narodowy

meta_keys:

meta_desc: Roztoczański Park Narodowy - na veturo.pl poznasz atrakcje i ciekawe miejsca parku.

watermark:

interesting_places:

author: Andrzej Tittenbrun, Magdalena Kaproń

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Roztocze atrakcje - Roztoczański Park Narodowy

meta_keys:

meta_desc: Roztoczański Park Narodowy - na veturo.pl poznasz atrakcje i ciekawe miejsca parku.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Andrzej Tittenbrun, Magdalena Kaproń

meta_desc: Roztoczański Park Narodowy - na veturo.pl poznasz atrakcje i ciekawe miejsca parku.