Muzeum Kresów w Lubaczowie

Muzeum Kresów w Lubaczowie

Celem Muzeum Kresów w Lubaczowie jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, umożliwianie kontaktu ze zbiorami ziemi lubaczowskiej.

WYSTAWY STAŁE:

Dzieje ziemi lubaczowskiej

Wystawa ukazuje dzieje Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego w okresie od czasów najdawniejszych po współczesność. Znaczna część wystawy poświęcona jest pradziejom osadnictwa, lokacji Lubaczowa oraz rozwojowi rzemiosła i handlu w okresie staropolskim, okres zaborów oraz problematykę drogi Polaków do niepodległości. Osobny dział stanowi kampania wrześniowa 1939 roku, okupacja sowiecka, hitlerowska, konspiracja AK-owska. Końcowa część wystawy ukazuje dzieje 2 połowy XX w.: Lubaczów w PRL-u, etos „Solidarności”, Lubaczów jako siedziba Archidiecezji Lwowskiej oraz jedno z największych wydarzeń w dziejach ziemi lubaczowskiej – wizyta papieża Jana Pawła II w Lubaczowie (2-3 czerwca 1991r.).

Kultura wsi lubaczowskiej

Wystawa obrazuje podstawowe dziedziny życia mieszkańców wsi podlubaczowskiej w końcu XIX i na początku XX w.: proste formy gospodarki (zbieractwo, łowiectwo, pszczelarstwo) po produkcję i przetwórstwo zbóż. W dalszej kolejności ukazano przykłady lokalnych rzemiosł wiejskich i małomiasteczkowych (kowalstwo, bednarstwo, garncarstwo, gontarstwo, tkactwo). Kulturę życia codziennego przedstawiono w postaci aranżacji izby chłopskiej. Osobne miejsce zajmuje sztuka miejscowych twórców ludowych i amatorskich oraz lokalna plastyka obrzędowa (kolekcja pisanek).

Dziedzictwo Kresów

Wystawa nawiązuje do wielonarodowego dziedzictwa Kresów ze szczególnym uwzględnieniem   społeczność : polskiej, ruskiej (ukraińskiej) i żydowskiej. W części poświęconej sztuce sakralnej eksponowane jest malarstwo (XVIII-XIX w.), rzeźba (XVIII-XIX w.) związane z Kościołem Rzymskokatolickim, ikony  z Cerkwi Greckokatolickiej (XVII-XX w.), a także cenna kolekcja judaików. Na wystawie sztuki sakralnej  prezentowane są krzyże i figury kamienne z przełomu XIX i XX w., wykonane w ośrodku kamieniarskim w Bruśnie Starym, oraz kolekcja żelaznych krzyży cerkiewnych z XVIII, XIX i początku XX w.

Portret reprezentacyjny i epitafijny

Malarstwo portretowe sarmackie występujące w zbiorach Muzeum Kresów w Lubaczowie związane jest z wybitnymi osobistościami uczestniczącymi w życiu rycerskim i obywatelskim kraju. Zgromadzone portrety reprezentują układy formalne i treściowe szeroko spopularyzowane i występujące kiedyś w galeriach antenatów zdobiących wiele dworów i pałaców, klasztorów i kościołów. Kultura sarmacka w sposób szczególny znajdowała swój plastyczny wyraz w malarstwie portretowym, na który miał wpływ polski strój narodowy: szlachecka delia, kontusz, uczesanie czy elementy uzbrojenia wojskowego. U swojego początku portret sarmacki przyjął dwie formy najbardziej dla niego wówczas charakterystyczne: typ reprezentacyjny, ukazujący postać w całej lub półpostaci, z symbolicznie potraktowanym skrótem pałacowego wnętrza i okazaną oznaką urzędu oraz herbami określającymi ród i koligacje. Te przedstawienia w sali pałacu, czy na ścianie świątyni miały głosić wielkość i znaczenie osoby przedstawianej. Bardzo popularnym w okresie sarmatyzmu był także portret trumienny i epitafijny, który miał za zadanie przedstawić i upamiętnić zmarłego.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(59) "Roztocze atrakcje turystyczne - Muzeum Kresów w Lubaczowie" ["meta_desc"]=> string(108) "Veturo.pl poleca zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne na Roztoczu." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(8) "opr.red." ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.157347626741199064781540073454380035400390625) ["lng"]=> float(23.123130795118900238094283849932253360748291015625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Roztocze atrakcje turystyczne - Muzeum Kresów w Lubaczowie

meta_keys:

meta_desc: Veturo.pl poleca zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne na Roztoczu.

watermark:

interesting_places:

author: opr.red.

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Roztocze atrakcje turystyczne - Muzeum Kresów w Lubaczowie

meta_keys:

meta_desc: Veturo.pl poleca zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne na Roztoczu.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: opr.red.

meta_desc: Veturo.pl poleca zwiedzanie Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ciekawe miejsca i atrakcje turystyczne na Roztoczu.