Palac Przebendowskich - Muzeum Niepodległości

Muzeum Niepodległości w Warszawie

Muzeum Niepodległości w Warszawie powstało 30 stycznia 1990 r. jako Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych,  w 1992 r. uzyskało status Narodowej Instytucji Kultury. Objęło też dwa oddziały martyrologiczne: Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej oraz Muzeum Więzienia Pawiak.

Muzeum Niepodległości w Warszawie prowadzi od początku urozmaiconą, intensywną działalność edukacyjną (lekcje muzealne, konkursy, seanse filmowe, spektakle teatralne, odczyty i sesje popularnonaukowe), artystyczno-kulturalną (koncerty, programy słowno-muzyczne), popularyzatorską (spotkania autorskie, promocje książek) i wydawniczą. Od 1994 r. placówka wydaje własny periodyk – czasopismo muzealno-historyczne „Niepodległość i Pamięć”.

Siedzibą muzeum jest pałac Przebendowskich/Radziwiłłów, gdzie w latach PRL-u mieściło się Muzeum Lenina. Na stałych ekspozycjach zapoznać się można z historią walki Polaków o niepodległość, tradycją naszych symboli narodowych, a także z dziejami opozycji w latach powojennych, aż do zmian ustrojowych w roku 1989.

Adres:
00-240 Warszawa, al. Solidarności 62   

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(52) "Warszawa atrakcje Warszawy - Muzeum Niepodległości" ["meta_desc"]=> string(0) "" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(8) "opr.red." ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.24538203598419983109124586917459964752197265625) ["lng"]=> float(21.004239317822001709146206849254667758941650390625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Warszawa atrakcje Warszawy - Muzeum Niepodległości

meta_keys:

meta_desc:

watermark:

interesting_places:

author: opr.red.

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Warszawa atrakcje Warszawy - Muzeum Niepodległości

meta_keys:

meta_desc:

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: opr.red.

meta_desc: