Serock, Kościół

Serock – atrakcje turystyczne

Serock, założony naprzeciw ujścia Bugu do Narwi, był w średniowieczu jednym z ważniejszych grodów na Mazowszu. Obok niego biegły ważne szlaki handlowe: jeden z Rusi do Wielkopolski i na Pomorze oraz drugi z Małopolski do Prus.

Książęta mazowieccy i mieszkańcy miasta, wykorzystując dogodne położenie Serocka, bogacili się na handlu, pobierając myto w komorze celnej. Gród zwany Barbarka Komora celna znajdowała się przy strażnicy, zwanej dziś Barbarką, którą wzniesiono już w XI w. i która istniała do XIII w. Gród chroniły drewniano-kamienno-ziemne umocnienia, a dostęp do niego utrudniały głębokie wąwozy. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto ułamki potłuczonych naczyń glinianych i kości zwierzęcych. Mieszkańcy grodu zajmowali się rolnictwem,  rybołówstwem  i rogownictwem.  Gdy  gród został  opuszczony,  jego  teren był   wykorzystywany  jako cmentarz. W XVII w. stanęła tu kaplica pod wezwaniem św. Barbary. Dziś wzgórze – miejsce po dawnym grodzie – zostało zaadaptowane na malowniczo położony punkt widokowy, z którego można oglądać Zalew Zegrzyński. Obok grodu, w miejscu, gdzie wcześniej istniała osada targowa, wyrosło miasto, któremu w1417 r. książę Janusz I Starszy nadał prawa miejskie. Do dziś zachował się wytyczony przez księcia układ ulic z rynkiem i ratuszem w centrum.

W Serocku znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków  Mazowsza.  Ostatni  książęta  mazowieccy: Stanisław i jego młodszy brat Janusz III ufundowali tu  gotycki  kościół,  który  pierwotnie  nosił wezwanie św. Wojciecha, a obecnie Zwiastowania NMP. Jednonawowa świątynia usytuowana jest na wysokiej skarpie nad Zalewem Zegrzyńskim. Na fasadzie znajdował się unikatowy zegar słoneczny z wierszowanym napisem: To pomnij, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Ta maksyma doskonale odnosi się do losów ostatnich  władców  niezależnego  Mazowsza.  Choć książęta ufundowali kościół, to nie dane im było modlić się w tej świątyni. Została bowiem ukończona już po ich tragicznym zgonie i włączeniu Mazowsza do Polski. Dziś jest nowy zegar, a na nim napis: Tempus Fugit (czas ucieka).

autorzy: Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(77) "Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki, Mazowsze - Veturo.pl" ["meta_desc"]=> string(116) "Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki. Co warto zobaczyć w Serocku na Mazowszu - poleca veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(26) "Ciekawe miasta na Mazowszu" ["author"]=> string(7) "mrot.pl" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.5123660326595000924498890526592731475830078125) ["lng"]=> float(21.06662749950969981682646903209388256072998046875) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki, Mazowsze - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki. Co warto zobaczyć w Serocku na Mazowszu - poleca veturo.pl

watermark:

interesting_places: Ciekawe miasta na Mazowszu

author: mrot.pl

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki, Mazowsze - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki. Co warto zobaczyć w Serocku na Mazowszu - poleca veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: mrot.pl

meta_desc: Serock - atrakcje turystyczne, ciekawe miejsca, zabytki. Co warto zobaczyć w Serocku na Mazowszu - poleca veturo.pl