google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Serock - atrakcje turystyczne

Serock, założony naprzeciw ujścia Bugu do Narwi, był w średniowieczu jednym z ważniejszych grodów na Mazowszu. Obok niego biegły ważne szlaki handlowe: jeden z Rusi do Wielkopolski i na Pomorze oraz drugi z Małopolski do Prus.

Serock - atrakcje turystyczneSerock, Kościół

fot. Alina Zienowicz/Wikpedia Commons

Książęta mazowieccy i mieszkańcy miasta, wykorzystując dogodne położenie Serocka, bogacili się na handlu, pobierając myto w komorze celnej. Gród zwany Barbarka Komora celna znajdowała się przy strażnicy, zwanej dziś Barbarką, którą wzniesiono już w XI w. i która istniała do XIII w. Gród chroniły drewniano-kamienno-ziemne umocnienia, a dostęp do niego utrudniały głębokie wąwozy. Podczas wykopalisk archeologicznych odkryto ułamki potłuczonych naczyń glinianych i kości zwierzęcych. Mieszkańcy grodu zajmowali się rolnictwem,  rybołówstwem  i rogownictwem.  Gdy  gród został  opuszczony,  jego  teren był   wykorzystywany  jako cmentarz. W XVII w. stanęła tu kaplica pod wezwaniem św. Barbary. Dziś wzgórze – miejsce po dawnym grodzie – zostało zaadaptowane na malowniczo położony punkt widokowy, z którego można oglądać Zalew Zegrzyński. Obok grodu, w miejscu, gdzie wcześniej istniała osada targowa, wyrosło miasto, któremu w1417 r. książę Janusz I Starszy nadał prawa miejskie. Do dziś zachował się wytyczony przez księcia układ ulic z rynkiem i ratuszem w centrum.

W Serocku znajduje się jeden z najcenniejszych zabytków  Mazowsza.  Ostatni  książęta  mazowieccy: Stanisław i jego młodszy brat Janusz III ufundowali tu  gotycki  kościół,  który  pierwotnie  nosił wezwanie św. Wojciecha, a obecnie Zwiastowania NMP. Jednonawowa świątynia usytuowana jest na wysokiej skarpie nad Zalewem Zegrzyńskim. Na fasadzie znajdował się unikatowy zegar słoneczny z wierszowanym napisem: To pomnij, czas ucieka, śmierć goni, wieczność czeka. Ta maksyma doskonale odnosi się do losów ostatnich  władców  niezależnego  Mazowsza.  Choć książęta ufundowali kościół, to nie dane im było modlić się w tej świątyni. Została bowiem ukończona już po ich tragicznym zgonie i włączeniu Mazowsza do Polski. Dziś jest nowy zegar, a na nim napis: Tempus Fugit (czas ucieka).

autorzy: Daniel Sukniewicz, Piotr Marczak

Z  pewnością wciąż są wśród  nas  osoby, które ...

Zakroczym leży na wysokim, sięgającym miejscami 25 m ...

Karty historii Twierdzy Modlin są zapisane wieloma barwnymi ...

Twierdza w Modlinie w czasie działań obronnych stolicy ...

nocleg

gastronomia

atrakcje

https://veturo.pl/article/2416/serock-atrakcje-ciekawe-miejsca-zabytki-mazowsze/