Świdnica - katedra śś. Stanisława i Wacława

Świdnica – katedra śś. Stanisława i Wacława

Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara (obecnie katedra) w Świdnicy.

Budowla złożona jest z trójnawowego, siedmioprzęsłowego korpusu pseudobazylikowego, z niewyodrębnionym prezbiterium zamkniętym poligonalnie. Do naw bocznych przylegają kaplice. Od zachodu dostawione są dwie wieże, z których ukończona została tylko południowa, północna zaś nie wyszła poza mury nawy bocznej.

Wieża południowa w dolnych kondygnacjach czworoboczna, górą przechodząca w ośmiobok i nakryta ażurowym renesansowym hełmem z potrójną latarnią. Prezbiterium i nawę główną nakrywa wspólny dach dwuspadowy, nad nawami bocznymi i kaplicami dachy jednospadowe. Na zewnątrz kościół opięty jest uskokowymi przyporami, między którymi w prezbiterium mieszczą się smukłe ostrołukowe okna dwudzielne, w nawie głównej ostrołukowe blendy, zaś w nawach bocznych ostrołukowe okna dwu- i wielodzielne. Po środku elewacji zachodniej znajduje się wielkie ośmiodzielne okno ostrołukowe w profilowanym obramieniu. Od zachodu do wnętrza prowadzą cztery późnogotyckie portale.

Dwa środkowe wiodące do nawy głównej, ujęte są posągami NMP oraz śś. Stanisława i Wacława z datą 1421. Przy szkarpie na kolumnie umieszczona jest rzeźba św. Anny Samotrzeć z 1496 r. Piąty portal prowadzący od północy do kruchty ozdobiony jest maswerkowym przeźroczem w podłuczu. Wewnątrz nawa główna nakryta jest sklepieniem sieciowym, nawy boczne i część kaplic nakrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe, w pozostałych kaplicach sklepienia gwiaździste i sieciowe. Sklepienia i górne partie ścian nawy głównej zdobią malowidła, ujęte w bogato zdobione obramienia sztukatorskie. Na prostokątnych filarach międzynawowych umieszczone są na konsolach figury świętych.

Z bogatego wyposażenia katedry warto wymienić najcenniejsze zabytki: ołtarz główny z 1694 r. z kolistym baldachimem; Prospekt organowy wykonany przez Georga Leonharda Webera w latach 1704-1710; późnogotycki tryptyk ze sceną Zaśnięcia Marii, z podwójnie malowanymi skrzydłami z 1492 r.; rzeźbiona Pieta naturalnej wielkości z około 1410 r.; chrzcielnica z około 1585 r. z drewnianą bogato dekorowaną pokrywą; dwoje malowanych stall z 1581 r.; na ścianach liczne płyty nagrobne z XV w. oraz tablice i epitafia z XVI w.

Wykorzystano fragment:
J.Pilch, Leksykon zabytków architektury Dolnego Śląska, Warszawa 2005

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(96) "Świdnica - zabytki sakralne - katedra śś. Stanisława i Wacława - Dolny Śląsk - Veturo.pl" ["meta_desc"]=> string(93) "Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara (obecnie katedra) w Świdnicy." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(12) "mat. prasowe" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.84113209192020121918176300823688507080078125) ["lng"]=> float(16.49198055038289822959995944984257221221923828125) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Świdnica - zabytki sakralne - katedra śś. Stanisława i Wacława - Dolny Śląsk - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara (obecnie katedra) w Świdnicy.

watermark:

interesting_places:

author: mat. prasowe

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Świdnica - zabytki sakralne - katedra śś. Stanisława i Wacława - Dolny Śląsk - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara (obecnie katedra) w Świdnicy.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: mat. prasowe

meta_desc: Wybitnym dziełem gotyckiej architektury na Śląsku jest fara (obecnie katedra) w Świdnicy.