Kościół Zwiastowania Pana w Żarnowcu

Żarnowiec – atrakcje turystyczne

Pierwsza wzmianka o Żarnowcu pochodzi z 1215 roku. Wówczas książę Subisław nadał wieś opactwu w Oliwie. W 1246 założono tu klasztor cysterek, który następnie uposażyli kolejni książęta pomorscy – Świętopełk i Mściwój II.

W XIV wieku do cysterek należało już Jezioro Żarnowieckie i większość przyległych wsi. W XV wieku, podczas walk polsko-krzyżackich (1433, 1454, 1466), klasztor kilkakrotnie był najeżdżany i plądrowany. Po reformacji opactwo podupadło, wobec czego władze kościelne zdecydowały się rozwiązać zgromadzenie cysterek (w 1589 roku) i sprowadzić na ich miejsce benedyktynki z Chełmna.

Po wojnach szwedzkich (w XVII stuleciu) nastąpił rozkwit klasztoru i wsi. Mniszki z Żarnowca prowadziły szkołę dla panien z dobrych domów,słynęły też z haftu artystycznego. Po pierwszym rozbiorze Polski dobra klasztoru zostały skonfiskowane przez skarb pruski. Ostatecznej kasaty klasztoru dokonano w 1834 roku. Przyklasztorny folwark znalazł się wówczas w rękach prywatnych, a część gruntów rozparcelowano wśród mieszkańców. W 1848 roku we wsi znajdowało się aż 40 zagród. W okresie międzywojennym Żarnowiec był miejscowością graniczną z Niemcami. Po zakończeniu wojny, jeszcze w 1945 roku do Żarnowca przybyły benedyktynki z Wilna. Klasztor benedyktyński działa tu do dziś.

Atrakcje Żarnowca

Zespół klasztorny benedyktynek. Znajduje się on w zachodniej części wsi, na skraju rozległych łąk nad Piaśnicą, na północ od szosy z Pucka do Słupska – kościół Zwiastowania NPM jest salową, orientowaną budowlą o cechach gotyckich. Budowa świątyni zakończona została w połowie XIV wieku. W 1389 roku świątynia uległa zniszczeniu. Podczas odbudowy od zachodu dostawiono do korpusu nawy wieżę, a od południa znacznie powiększono szkarpy (wsporniki) i dobudowano kruchtę. Prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele prowadzono trzykrotnie– w końcu wieku XVII, w 2. połowie XIX oraz ostatnich latach. Wyposażenie kościoła jest głównie XVII- i XVIIIwieczne. Składają się na nie m.in. ołtarz główny, ołtarze boczne, stalle, ambona i chrzcielnica. Za szczególnie cenną uznaje się jednak wcześniejszą, gotycką pietę;

– klasztor zbudowano do połowy XIV stulecia. W XVII wieku, gdy obiekt przejęły benedyktynki, dokonano przebudowy wnętrza. Konfiskata dóbr klasztornych w 1772 roku spowodowała znaczne zubożenia konwentu, co sprawiło, że przez lata wiele budynków klasztornych popadło w ruinę i zostało w XIXwieku rozebranych. W latach 1897-1907 przeprowadzono remont zachowanych obiektów, przywracając im pierwotny charakter. Klasztor częściowo został zniszczony podczas walk w 1945 roku;– plebania, dawniej zwana opactwem, zbudowana została w 1409 roku. Znajdowały się w niej pokoje przeznaczone dla kapelana oraz opatów oliwskich i biskupów wizytujących klasztor. Na początku XIX wieku dom przejęła parafia, która urządziła tu proboszczówkę;zespół pałacowo-ogrodowy usytuowany na północ od zabudowań klasztornych, składający się z obiektów z przełomu XIX/XX wieku;

– pałac (dawny dwór), dziś stanowiący rezydencjęksieni, zbudowano w XVII wieku i gruntownie przebudowano w połowie XIX stulecia
– spichlerz z końca XVIII wieku, pierwotnie pełnił funkcję browaru klasztornego; po sekularyzacji dóbr klasztornych przebudowano go;

– z końca XIX wieku pochodzą stodoła i murowana z cegły gorzelnia.

źródło: krokowa.pl

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(61) "Żarnowiec Kaszuby - atrakcje turystyczne, co warto zobaczyć" ["meta_desc"]=> string(157) "Żarnowiec to wieś przy drodze z Pucka do Słupska, położona 2 km na północny wschód od Jeziora Żarnowieckiego. Atrakcje na Kaszubach poleca veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(10) "krokowa.pl" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(54.788353720540499125490896403789520263671875) ["lng"]=> float(18.0831527684784987286548130214214324951171875) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Żarnowiec Kaszuby - atrakcje turystyczne, co warto zobaczyć

meta_keys:

meta_desc: Żarnowiec to wieś przy drodze z Pucka do Słupska, położona 2 km na północny wschód od Jeziora Żarnowieckiego. Atrakcje na Kaszubach poleca veturo.pl

watermark:

interesting_places:

author: krokowa.pl

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Żarnowiec Kaszuby - atrakcje turystyczne, co warto zobaczyć

meta_keys:

meta_desc: Żarnowiec to wieś przy drodze z Pucka do Słupska, położona 2 km na północny wschód od Jeziora Żarnowieckiego. Atrakcje na Kaszubach poleca veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: krokowa.pl

meta_desc: Żarnowiec to wieś przy drodze z Pucka do Słupska, położona 2 km na północny wschód od Jeziora Żarnowieckiego. Atrakcje na Kaszubach poleca veturo.pl