google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Żarnowiec - atrakcje turystyczne

Pierwsza wzmianka o Żarnowcu pochodzi z 1215 roku. Wówczas książę Subisław nadał wieś opactwu w Oliwie. W 1246 założono tu klasztor cysterek, który następnie uposażyli kolejni książęta pomorscy – Świętopełk i Mściwój II.

Żarnowiec - atrakcje turystyczneKościół Zwiastowania Pana w Żarnowcu

fot: I.Chrumps CC BY-SA

W XIV wieku do cysterek należało już Jezioro Żarnowieckie i większość przyległych wsi. W XV wieku, podczas walk polsko-krzyżackich (1433, 1454, 1466), klasztor kilkakrotnie był najeżdżany i plądrowany. Po reformacji opactwo podupadło, wobec czego władze kościelne zdecydowały się rozwiązać zgromadzenie cysterek (w 1589 roku) i sprowadzić na ich miejsce benedyktynki z Chełmna.

Po wojnach szwedzkich (w XVII stuleciu) nastąpił rozkwit klasztoru i wsi. Mniszki z Żarnowca prowadziły szkołę dla panien z dobrych domów,słynęły też z haftu artystycznego. Po pierwszym rozbiorze Polski dobra klasztoru zostały skonfiskowane przez skarb pruski. Ostatecznej kasaty klasztoru dokonano w 1834 roku. Przyklasztorny folwark znalazł się wówczas w rękach prywatnych, a część gruntów rozparcelowano wśród mieszkańców. W 1848 roku we wsi znajdowało się aż 40 zagród. W okresie międzywojennym Żarnowiec był miejscowością graniczną z Niemcami. Po zakończeniu wojny, jeszcze w 1945 roku do Żarnowca przybyły benedyktynki z Wilna. Klasztor benedyktyński działa tu do dziś.

Atrakcje
Zespół klasztorny benedyktynek. Znajduje się on w zachodniej części wsi, na skraju rozległych łąk nad Piaśnicą, na północ od szosy z Pucka do Słupska – kościół Zwiastowania NPM jest salową, orientowaną budowlą o cechach gotyckich. Budowa świątyni zakończona została w połowie XIV wieku. W 1389 roku świątynia uległa zniszczeniu. Podczas odbudowy od zachodu dostawiono do korpusu nawy wieżę, a od południa znacznie powiększono szkarpy (wsporniki) i dobudowano kruchtę. Prace renowacyjne i konserwatorskie w kościele prowadzono trzykrotnie– w końcu wieku XVII, w 2. połowie XIX oraz ostatnich latach. Wyposażenie kościoła jest głównie XVII- i XVIIIwieczne. Składają się na nie m.in. ołtarz główny, ołtarze boczne, stalle, ambona i chrzcielnica. Za szczególnie cenną uznaje się jednak wcześniejszą, gotycką pietę;

– klasztor zbudowano do połowy XIV stulecia. W XVII wieku, gdy obiekt przejęły benedyktynki, dokonano przebudowy wnętrza. Konfiskata dóbr klasztornych w 1772 roku spowodowała znaczne zubożenia konwentu, co sprawiło, że przez lata wiele budynków klasztornych popadło w ruinę i zostało w XIXwieku rozebranych. W latach 1897-1907 przeprowadzono remont zachowanych obiektów, przywracając im pierwotny charakter. Klasztor częściowo został zniszczony podczas walk w 1945 roku;– plebania, dawniej zwana opactwem, zbudowana została w 1409 roku. Znajdowały się w niej pokoje przeznaczone dla kapelana oraz opatów oliwskich i biskupów wizytujących klasztor. Na początku XIX wieku dom przejęła parafia, która urządziła tu proboszczówkę;zespół pałacowo-ogrodowy usytuowany na północ od zabudowań klasztornych, składający się z obiektów z przełomu XIX/XX wieku;

– pałac (dawny dwór), dziś stanowiący rezydencjęksieni, zbudowano w XVII wieku i gruntownie przebudowano w połowie XIX stulecia
– spichlerz z końca XVIII wieku, pierwotnie pełnił funkcję browaru klasztornego; po sekularyzacji dóbr klasztornych przebudowano go;

– z końca XIX wieku pochodzą stodoła i murowana z cegły gorzelnia.

źródło: krokowa.pl

Zatopione miasto, stolemy zamienione w głazy, metalowe krzyże ...

Może zamiast zwiedzać główne atrakcje Polski, wybrać się ...

Historię i wojskowe dziedzictwo Kaszub odkryje przed tobą ...

Szlak Latarń Morskich łączy wszystkie latarnie polskiej części ...

Zobacz jakie atrakcje  czekają nadmorskich miejscowościach. Karmienie fok, ...

gastronomia

atrakcje

https://veturo.pl/article/3178/zarnowiec-kaszuby-atrakcje-turystyczne-co-warto-zobaczyc/