google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje fragment doliny środkowej Warty pomiędzy autostradą A2,  a ujściem Prosny. W skład parku wchodzą tereny czterech gmin: Lądek, Pyzdry, Rzgów i  Zagórów. 

Nadwarciański Park KrajobrazowyNadwarciański Park Krajobrazowy

fot: Thomas_xx71 CC BY-SA

Utworzony został w celu zachowania swoistych cech krajobrazu pradoliny Warty oraz miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego, ochrony ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego.

Dominującym elementem ukształtowania terenu jest tu szeroka, płaska pradolina, wyżłobiona przez połączone wody z topniejącego  lądolodu oraz wody Prawarty. Warunki w dolinie  Warty ukształtowane zostały w wyniku okresowych powodzi oraz  wielowiekowej gospodarki pastersko-hodowlanej (między innymi  tradycyjny  wypas  gęsi). Krajobraz tworzy mozaika rozległych, podmokłych łąk, szuwarów, pól uprawnych i lasów, urozmaicona przez liczne starorzecza oraz wydmy.

Na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego występuje duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Największe powierzchnie zajmują łąki, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin (przykładowo storczyki). Osobliwością jest obecność słonorośli. Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały. Podmokłe łąki stanowią siedlisko ptaków siewkowych: czajki (ptak herbowy  parku),  krwawodzioba czy rycyka oraz tak zwanych kaczek łąkowych: płaskonosa, cyranki i krakwy. Nad starorzeczami w powietrzu uwijają się śmieszki i rybitwy czarne.Spośród ssaków warto odnotować obecność bobra oraz wydry.

Wśród walorów kulturowych parku na wyróżnienie zasługuje  opactwo pocysterskie w Lądzie (wpisane na listę Pomników  Historii),  pałac  biskupów  poznańskich w Ciążeniu oraz liczne zabytki Pyzdr. Dwór w Lądzie stanowi siedzibę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Park leży na trasie Pętli Wodnej Wielkopolski oraz Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego.

autor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, www.zpkww.pl
tekst, zespół w składzie: Piotr Basiński, Aleksandra Bukowska, Karolina Ferenc, Artur Golis, Agata Grunt, Magdalena Grunt, Michał Klawinski, Małgorzata Kołtowska, Monika Konatowska, Dariusz Król, Maciej Nowak, Aurelia Pawlak, Natalia Sulanowska, Paweł Śliwa.

Łomzyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi leży w zachodniej ...

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy położony jest w środkowej części ...

Rogaliński Park Krajobrazowy powstał na obszarze Kotliny Śremskiej ...

Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Wielkopolski ...

Przemęcki Park Krajobrazowy obejmuje fragment Pojezierza Sławskiego leżący ...

Powidzki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze gmin: ...

sport

atrakcje

https://veturo.pl/article/3203/nadwarcianski-park-krajobrazowy-szlaki-zwierzeta-ptaki-przyroda/