Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje fragment doliny środkowej Warty pomiędzy autostradą A2,  a ujściem Prosny. W skład parku wchodzą tereny czterech gmin: Lądek, Pyzdry, Rzgów i  Zagórów. 

Utworzony został w celu zachowania swoistych cech krajobrazu pradoliny Warty oraz miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego, ochrony ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia dziedzictwa kulturowego.

Dominującym elementem ukształtowania terenu jest tu szeroka, płaska pradolina, wyżłobiona przez połączone wody z topniejącego  lądolodu oraz wody Prawarty. Warunki w dolinie  Warty ukształtowane zostały w wyniku okresowych powodzi oraz  wielowiekowej gospodarki pastersko-hodowlanej (między innymi  tradycyjny  wypas  gęsi). Krajobraz tworzy mozaika rozległych, podmokłych łąk, szuwarów, pól uprawnych i lasów, urozmaicona przez liczne starorzecza oraz wydmy.

Na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego występuje duże zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych. Największe powierzchnie zajmują łąki, z wieloma rzadkimi gatunkami roślin (przykładowo storczyki). Osobliwością jest obecność słonorośli. Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały. Podmokłe łąki stanowią siedlisko ptaków siewkowych: czajki (ptak herbowy  parku),  krwawodzioba czy rycyka oraz tak zwanych kaczek łąkowych: płaskonosa, cyranki i krakwy. Nad starorzeczami w powietrzu uwijają się śmieszki i rybitwy czarne.Spośród ssaków warto odnotować obecność bobra oraz wydry.

Wśród walorów kulturowych parku na wyróżnienie zasługuje  opactwo pocysterskie w Lądzie (wpisane na listę Pomników  Historii),  pałac  biskupów  poznańskich w Ciążeniu oraz liczne zabytki Pyzdr. Dwór w Lądzie stanowi siedzibę Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Park leży na trasie Pętli Wodnej Wielkopolski oraz Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego.

autor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, www.zpkww.pl
tekst, zespół w składzie: Piotr Basiński, Aleksandra Bukowska, Karolina Ferenc, Artur Golis, Agata Grunt, Magdalena Grunt, Michał Klawinski, Małgorzata Kołtowska, Monika Konatowska, Dariusz Król, Maciej Nowak, Aurelia Pawlak, Natalia Sulanowska, Paweł Śliwa.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(75) "Nadwarciański Park Krajobrazowy - szlaki turystyczne, zwierzęta, przyroda" ["meta_desc"]=> string(181) "Nadwarciański Park Krajobrazowy - Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(27) "Parki Krajobrazowe w Polsce" ["author"]=> string(60) "Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.18639506073829892329740687273442745208740234375) ["lng"]=> float(17.96504974115219965824508108198642730712890625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Nadwarciański Park Krajobrazowy - szlaki turystyczne, zwierzęta, przyroda

meta_keys:

meta_desc: Nadwarciański Park Krajobrazowy - Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały.

watermark:

interesting_places: Parki Krajobrazowe w Polsce

author: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Nadwarciański Park Krajobrazowy - szlaki turystyczne, zwierzęta, przyroda

meta_keys:

meta_desc: Nadwarciański Park Krajobrazowy - Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

meta_desc: Nadwarciański Park Krajobrazowy - Rozległa pradolina Warty stwarza dogodne warunki dla ptaków wodno-błotnych. Prawdziwym ptasim królem jest licznie występujący bocian biały.