Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” obejmuje tereny Kotliny Milickiej i Kotliny Żmigrodzkiej na pograniczu dzisiejszego województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

W Wielkopolsce w skład parku wchodzą gminy: Odolanów, Przygodzice i Sośnie. Celem funkcjonowania parku jest zachowanie cennych przyrodniczo terenów położonych w dolinie Baryczy z ekosystemami wodnymi i łąkowymi, największym w Europie  kompleksem stawów rybnych i licznymi gatunkami ptaków wodno-błotnych. Pozornie płaski teren charakteryzuje się dużą różnorodnością środowisk, na którą składają się między innymi pagórkowate obrzeża doliny, rozległe i zróżnicowane pod względem gatunkowym  kompleksy  leśne, rozległe stawy rybne (objęte ochroną w ramach konwencji  ramsarskiej), a także rozciągające  się  wzdłuż rzeki i jej dopływów łąki i pola.

W Wielkopolsce uwagę przyrodników przyciągają Łąki Odolanowskie – rozległy kompleks podmokłych turzycowisk i łąk (w  tym  również  cennych  łąk  trzęślicowych). W wodach parku występuje kilkadziesiąt gatunków ryb, z których najważniejsze są karpie milickie – główny obiekt hodowli i lokalny przysmak.

Park Krajobrazowy „Dolina  Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. W rozległych łanach szuwarów gniazduje bąk (ptak herbowy parku), bączek, perkoz rdzawoszyi oraz – bardzo licznie – błotniak stawowy i gęgawa. Na przelotach pojawiają się ogromne stada jej krewniaczek: gęsi zbożowej i białoczelnej. Gnieździ się tu też kilka par łabędzi krzykliwych. Na stawach z wyspami ziemnymi powstają kolonie lęgowe śmieszek. Prawdziwym ornitologicznym  rarytasem są lęgi podgorzałki. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików.

Na liście zabytków wielkopolskiej części parku najważniejsze miejsce zajmuje pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz drewniany pałac w Mojej Woli.

autor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, www.zpkww.pl
tekst, zespół w składzie: Piotr Basiński, Aleksandra Bukowska, Karolina Ferenc, Artur Golis, Agata Grunt, Magdalena Grunt, Michał Klawinski, Małgorzata Kołtowska, Monika Konatowska, Dariusz Król, Maciej Nowak, Aurelia Pawlak, Natalia Sulanowska, Paweł Śliwa.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(88) "Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - szlaki turystyczne, ptaki, zwierzęta, przyroda" ["meta_desc"]=> string(135) "Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(27) "Parki Krajobrazowe w Polsce" ["author"]=> string(60) "Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(51.47522539430659804793322109617292881011962890625) ["lng"]=> float(17.55615234130669932710588909685611724853515625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - szlaki turystyczne, ptaki, zwierzęta, przyroda

meta_keys:

meta_desc: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików.

watermark:

interesting_places: Parki Krajobrazowe w Polsce

author: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” - szlaki turystyczne, ptaki, zwierzęta, przyroda

meta_keys:

meta_desc: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

meta_desc: Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików.