google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” obejmuje tereny Kotliny Milickiej i Kotliny Żmigrodzkiej na pograniczu dzisiejszego województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

fot:dwojka.pleszow.pl

W Wielkopolsce w skład parku wchodzą gminy: Odolanów, Przygodzice i Sośnie. Celem funkcjonowania parku jest zachowanie cennych przyrodniczo terenów położonych w dolinie Baryczy z ekosystemami wodnymi i łąkowymi, największym w Europie  kompleksem stawów rybnych i licznymi gatunkami ptaków wodno-błotnych. Pozornie płaski teren charakteryzuje się dużą różnorodnością środowisk, na którą składają się między innymi pagórkowate obrzeża doliny, rozległe i zróżnicowane pod względem gatunkowym  kompleksy  leśne, rozległe stawy rybne (objęte ochroną w ramach konwencji  ramsarskiej), a także rozciągające  się  wzdłuż rzeki i jej dopływów łąki i pola.

W Wielkopolsce uwagę przyrodników przyciągają Łąki Odolanowskie – rozległy kompleks podmokłych turzycowisk i łąk (w  tym  również  cennych  łąk  trzęślicowych). W wodach parku występuje kilkadziesiąt gatunków ryb, z których najważniejsze są karpie milickie – główny obiekt hodowli i lokalny przysmak.

Park Krajobrazowy „Dolina  Baryczy” to prawdziwy raj dla ptaków wodno-błotnych. W rozległych łanach szuwarów gniazduje bąk (ptak herbowy parku), bączek, perkoz rdzawoszyi oraz – bardzo licznie – błotniak stawowy i gęgawa. Na przelotach pojawiają się ogromne stada jej krewniaczek: gęsi zbożowej i białoczelnej. Gnieździ się tu też kilka par łabędzi krzykliwych. Na stawach z wyspami ziemnymi powstają kolonie lęgowe śmieszek. Prawdziwym ornitologicznym  rarytasem są lęgi podgorzałki. Park stanowi też miejsce gniazdowania bielików.

Na liście zabytków wielkopolskiej części parku najważniejsze miejsce zajmuje pałac książąt Radziwiłłów w Antoninie oraz drewniany pałac w Mojej Woli.

autor: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, www.zpkww.pl
tekst, zespół w składzie: Piotr Basiński, Aleksandra Bukowska, Karolina Ferenc, Artur Golis, Agata Grunt, Magdalena Grunt, Michał Klawinski, Małgorzata Kołtowska, Monika Konatowska, Dariusz Król, Maciej Nowak, Aurelia Pawlak, Natalia Sulanowska, Paweł Śliwa.

Łomzyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi leży w zachodniej ...

Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy położony jest w środkowej części ...

Rogaliński Park Krajobrazowy powstał na obszarze Kotliny Śremskiej ...

Pszczewski Park Krajobrazowy położony jest na pograniczu Wielkopolski ...

Przemęcki Park Krajobrazowy obejmuje fragment Pojezierza Sławskiego leżący ...

Powidzki Park Krajobrazowy położony jest na obszarze gmin: ...

https://veturo.pl/article/3206/park-krajobrazowy-dolina-baryczy-ptaki-szlaki-turystyczne/