Zamek w Czersku

Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy. Od końca XIV wieku aż do czasów potopu szwedzkiego, kiedy to uległ zniszczeniu, kontrolował przebiegający u jego stóp ważny szlak handlowy, wiodący z południa i wschodu na północ, wzdłuż Wisły. Dziś – zachowany w formie trwałej ruiny – stanowi atrakcję turystyczną i miejsce spotkań miłośników średniowiecza.

Historia Najstarsze ślady osadnictwa na okolicznych wzgórzach pochodzą z przełomu VI i VII wieku. W XI wieku na wzgórzu zamkowym założono gród otoczony wałami o konstrukcji izbicowej. Świadczy o tym dokument księcia trojdenowicza z 1350 r., podtrzymujący dla biskupich wsi obowiązek budowy izbic na grodzie czerskim, zniszczonym przez najazd litwinów. Za panowania konrada Mazowieckiego gród był świadkiem wielu ważnych wydarzeń. tutaj więzieni byli konkurenci konrada do panowania nad krakowem: henryk brodaty i bolesław Wstydliwy. W grodzie znajdowała się murowana kaplica (zapewne romańska – obecnie jej fundamenty widoczne są dzięki pracy archeologów), która w połowie Xiii wieku uzyskała rangę kolegiaty. Umocnienia grodowe okazały się niewystarczające dla obrony przed ponawianymi wielokrotnie w XiV wieku najazdami litwinów, którzy atakowali, przekraczając linię Wisły.

W tym czasie Czersk pełnił funkcję stolicy księstwa. być może w wyniku zniszczeń grodu w latach 80-tych XiV wieku książę Janusz i Starszy nakazał budowę zamku. Prace ukończono najprawdopodobniej jeszcze pod koniec XiV wieku. W tym samym czasie w Warszawie powstawała nowa warowna siedziba księcia. W 1406 r. władca oficjalnie przeniósł swoją stolicę z Czerska do Warszawy.

W XV wieku przeprowadzono na zamku prace unowocześniające jego fortyfikacje. Wtedy to podwyższono cylindryczne wieże, a także wzniesiono wieżę bramną. W 1526 r. – po przyłączeniu Mazowsza do korony – zamek przeszedł na własność polskich królów. Największe zniszczenia dotknęły go jednak podczas potopu szwedzkiego. Pierwsze prace restauracyjne na zamku rozpoczęto jeszcze w XVIII wieku.

Zarząd zamku: Ośrodek Kultury 
ul. Ks. Sajny 14 05-530 Góra Kalwaria tel.: (22) 727-35-39  www.zamekczersk.pl

Wykorzystano fragment: Zamki, pałace i dwory Mazowsza
Opracowanie: Robert Sypek
Wydawca: Samorząd Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(87) "Czersk - atrakcje, ciekawe miejsca - Zamek w Czersku - zamki blisko Warszawy - Mazowsze" ["meta_desc"]=> string(161) "Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(49) "Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(51.95802143206680057119228877127170562744140625) ["lng"]=> float(21.233954426670099024931914755143225193023681640625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(true) ["video"]=> string(41) "https://www.youtube.com/embed/GS2t3QryLLU" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Czersk - atrakcje, ciekawe miejsca - Zamek w Czersku - zamki blisko Warszawy - Mazowsze

meta_keys:

meta_desc: Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy.

watermark:

interesting_places:

author: Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video: 1

video: https://www.youtube.com/embed/GS2t3QryLLU

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Czersk - atrakcje, ciekawe miejsca - Zamek w Czersku - zamki blisko Warszawy - Mazowsze

meta_keys:

meta_desc: Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek

meta_desc: Zamek w Czersku, położony na stromym wzniesieniu nad doliną Wisły, niespełna 3 km od Góry Kalwarii, stanowi cel licznych wycieczek mieszkańców Warszawy.