Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Podkowa Leśna – Stawisko

Dom Iwaszkiewiczów, muzeum i miejsce spotkań ludzi kultury – dom, w którego wnętrzach nadal wyczuwa się atmosferę pracy twórczej jego dawnych właścicieli. Stawisko przez ponad pół wieku było centrum Iwaszkiewiczowskiego świata.

Tutaj realizowały się jego życiowe plany. W domu wychowywały się jego córki i wnuki, mieszkały jego siostry, ciotki, pomocnicy, rezydenci, goście, wreszcie okupacyjni uciekinierzy. Ponad pięćdziesięcioletnia historia tego domu, gdyby ją szczegółowo spisać, byłaby zajmującym i reprezentatywnym kawałkiem historii współczesnej kultury polskiej. Dziś jest tam muzeum… ale i teraz jeszcze czuć charakter tego domostwa, jak je nazwał z sarmacką skromnością jego gospodarz.

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem usytuowaną pod Podkową Leśną posiadłość, wydzieloną z rozległych dóbr ojca Anny, Stanisława Wilhelma Lilpopa. Dom w Stawisku został zbudowany w 1928 r. Wznosił się w sercu rozległego folwarku (przeszło 45 ha). Stanowił – aż do śmierci Jarosława w 1980 r. – własność Iwaszkiewiczów. Oto jak o swym domu w Stawisku pisał sam Jarosław: …już od 40 lat jest moim mieszkaniem i przytułkiem dla wielu ludzi. Trudność utrzymania – zwłaszcza w obecnych czasach – olbrzymiego domu, niemożność obsłużenia go i opalenia, odpłaca piękne położenie, zaciszność domu, las otaczający i cały urok pejzażu mazowieckiego tak cenny w brzydkich okolicach Warszawy…

Dzieje domu nierozerwalnie związane są z osobami ich gospodarzy. anna – niezwykle wrażliwa na sztukę, zwłaszcza literaturę, znająca się doskonale na muzyce, wywodziła się z zamożnej rodziny przemysłowców przybyłych do Polski z Grazu w drugiej połowie XViii wieku.

Jarosław wywodził się ze szlacheckiej rodziny, przybyłej do Warszawy z Ukrainy. był poetą, prozaikiem, dramatopisarzem, eseistą i tłumaczem. Współtworzył poetycką grupę Skamander, w której działali J. Tuwim, J. lechoń, A. Słonimski, K. Wierzyński. W rok po ślubie z Anną (1923 r.) został sekretarzem marszałka sejmu M. Rataja. W latach 1932–1935 był sekretarzem poselstwa polskiego w Danii. W okresie przedwojennym dom w Stawisku był miejscem spotkań artystów związanych nie tylko ze Skamandrem. Gościli tu także m.in. S. Baliński i K. Szymanowski. Wtedy też Jarosław Iwaszkiewicz napisał swe najlepsze opowiadania: brzeziny, Panny z Wilka i wiersze ze zbioru lato 1932.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku
ul. Gołębia 1 05-807 Podkowa Leśna
tel.: (22) 758-93-63,  
www.stawisko.pl

Wykorzystano fragment: Zamki, pałace i dwory Mazowsza
Opracowanie: Robert Sypek
Wydawca: Samorząd Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
e-mail: urząd_marszalkowski@mazovia.pl

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(104) "Podkowa Leśna - atrakcje - Stawisko - Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Brwinów- Mazowsze" ["meta_desc"]=> string(173) "Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem usytuowaną pod Podkową Leśną posiadłość, wydzieloną z rozległych dóbr ojca Anny, Stanisława Wilhelma Lilpopa." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(49) "Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.1262720857617978253983892500400543212890625) ["lng"]=> float(20.70372461984489831365863210521638393402099609375) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Podkowa Leśna - atrakcje - Stawisko - Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Brwinów- Mazowsze

meta_keys:

meta_desc: Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem usytuowaną pod Podkową Leśną posiadłość, wydzieloną z rozległych dóbr ojca Anny, Stanisława Wilhelma Lilpopa.

watermark:

interesting_places:

author: Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Podkowa Leśna - atrakcje - Stawisko - Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - Brwinów- Mazowsze

meta_keys:

meta_desc: Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem usytuowaną pod Podkową Leśną posiadłość, wydzieloną z rozległych dóbr ojca Anny, Stanisława Wilhelma Lilpopa.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Samorząd Województwa Mazowieckiego/Robert Sypek

meta_desc: Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie nazwali Stawiskiem usytuowaną pod Podkową Leśną posiadłość, wydzieloną z rozległych dóbr ojca Anny, Stanisława Wilhelma Lilpopa.