Polityka Prywatności Cyfrowej Platformy Turystycznej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies,służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Medialord sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie, Przy Agorze 11B/28

I. Definicje

 • 1. Administrator – oznacza spółkę Medialord z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-960), ul. Przy Agorze 11B/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000426688 , NIP: 118-208-57-63, Regon: 146205387, który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • 2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • 3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • 4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • 5. Cyfrowa Platforma Turystyczna – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.veturo.co.
 • 6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Cyfrowej Platformy Turystycznej.
 • 7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu za pomocą Internetu

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 • 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 • 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • a. Cookies sesyjne : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • b. Cookies trwałe : są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

 • 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  • a. Konfiguracji Cyfrowej Platformy Turystycznej ( CPT)
   • – dostosowania zawartości stron internetowych CPT do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
   • – rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
   • – zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
   • – zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
   • – rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp…
  • b. Uwierzyteniania użytkownika w CPT i zapewnienia sesji użytkownika w CPT
   • – utrzymania sesji Użytkownika CPT (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej pod stronie CPT ponownie wpisywać loginu i hasła;
   • – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji CPT, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  • c.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
   • – dostosowania zawartości stron internetowych CPT do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych CPT. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • – poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na inne strony internetowe.
  • d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika – poprawnej konfiguracji wybranych funkcji CPT, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  • e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy CPT korzystają ze stron internetowych CPT, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • f. Świadczenia usług reklamowych – dostosowania prezentowanych za pośrednictwem CPT reklam usług i produktów firm trzecich;
  • g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności CPT
 • 2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  • a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych CPT, które mogą być pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
   • – www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
   • – Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • – KissMetrics [administrator cookies: Space Pencil, Inc. z siedzibą w USA]
  • c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
  • d. zalogowania do CPT za pomocą serwisu społecznościowego:
   • – Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • – Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • – LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
  • e.wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji CPT za pomocą serwisów społecznościowych:
   • – twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
   • – plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
   • – Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
   • – nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
   • – LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 • 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej CPT.