Rudawski Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Rudaw Janowickich

Rudawski Park Krajobrazowy wraz z otuliną obejmuje przede wszystkim Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi, a także Góry Ołowiane, fragmenty kotlin: Jeleniogórskiej, Kamiennogórskiej i Marciszowskiej, część Wzgórz Karpnickich i Obniżenia Mysłakowic oraz przełomową dolinę Bobru między Ciechanowicami a Janowicami Wielkimi.

Rudawy Janowickie stanowią ogromny wał o dość wyrównanej powierzchni i stromych zboczach, rozdzielający Kotlinę Jeleniogórską na północnym zachodzie i Kamiennogórską na południowym wschodzie. Główny grzbiet Rudaw Janowickich ciągnie się na długości około 18 kilometrów od malowniczego przełomu rzeki Bóbr na północy po Przełęcz Kowarską (727 m n.p.m.) oddzielającą je od Karkonoszy na południu. Przełęcz Rudawska (740 m n.p.m.) dzieli grzbiet na część północną z Dziczą Górą (891 m n.p.m.) oraz południową z niewyraźną kulminacją Skalnika, najwyższego wzniesienia w całym Parku (945 m n.p.m.), na zboczach którego znajduje się fragment gołoborza. Północno-zachodni kraniec Rudaw stanowi malowniczy skalisty masyw Gór Sokolich z najwyższym szczytem Krzyżna Góra (654 m n.p.m.).

Krajobraz szczytowych partii Rudaw Janowickich wzbogacają liczne pojedyncze skałki oraz większe zgrupowania skalne, między innymi: Skalne Bramy, Skalny Most, Starościńskie Skały, Fajka czy grupy skalne Gór Sokolich. W pobliżu Wieściszowic znajdują się zalane wyrobiska, ze względu na zabarwienie wody na kolor purpury, błękitu i zieleni zwane:Kolorowymi Jeziorkami.

Celem ochrony zasobów genowych zagrożonych gatunków drzew oraz flory runa leśnego w Kostrzycy powołano unikatowy nie tylko w Sudetach, ale w skali światowej Leśny Bank Genów. Interesującym elementem krajobrazu są łąki,pola i pastwiska,na których rozwijają się bogate zbiorowiska roślinne. Cenne zespoły flory torfowiskowej porastają tzw. Trzcińskie Mokradła koło Janowic Wielkich.

Na obszarze parku oraz w jego otulinie znaleźć można także obiekty o wartości historycznej i kulturowej. Warto odwiedzić malowniczo prezentujące się ruiny piastowskiego zamku Bolczów z XIV wieku w lesie w pobliżu Janowic Wielkich. Po dzisiejsze czasy zachowały się tu szesnastowieczne mury barbakanu, basteja, brama wjazdowa, pozostałości murów obwodowych oraz średniowiecznego budynku mieszkalnego. Walory krajobrazowe Rudaw Janowickich przyciągnęły tu w XIX wieku ówczesną pruską arystokrację, która zostawiła po sobie wspaniałe zespoły pałacowo-parkowe, między innymi w Bukowcu, Łomnicy, Karpnikach, Mysłakowicach i Wojanowie. Na uwagę zasługują również stylowe zabudowania sanatoryjne „Bukowiec” i „Wysoka Łąka” w Kowarach.

W okolicy znajduje się również wiele zabytków sztuki sakralnej, spośród których warto wspomnieć o gotyckich kościołach w Jeleniej Górze, Janowicach Wielkich, Kaczorowie, Świdniku, Kowarach, Pisarzowicach, Rędzinach, Ciechanowicach, Marciszowie, Wieściszowicach, Bukowcu, Karpnikach oraz Wojanowie. W renesansowej kaplicy gotyckiego kościoła w Raszowie, dobudowanej w 1575 roku jako mauzoleum Schaffgotschów, znajduje się unikatowy renesansowo-manierystyczny zespół rzeźb i płyt nagrobnych oraz epitafiów z XVI-XVII wieku.

Na terenie parku uprawia się przede wszystkim turystykę pieszą, a także rowerową, której służy dobrze rozwinięta sieć szlaków wytyczonych dla miłośników dwóch kółek. Skalne grupy Gór Sokolich są od lat penetrowane przez wspinaczy. Przez Rudawy Janowickie przebiegają trzy ważne szlaki dalekobieżne: Główny Szlak Sudecki imienia Mieczysława Orłowicza (czerwony), Szlak Międzynarodowy E3 (niebieski) oraz Szlak Zamków Piastowskich (zielony). Wszystkie one krzyżują się przy schronisku „Szwajcarka” w Górach Sokolich.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(64) "Park Krajobrazowy Rudaw Janowickich, Kowary, Karpacz - Veturo.pl" ["meta_desc"]=> string(127) "Na obszarze parku oraz w jego otulinie znaleźć można także obiekty o wartości historycznej i kulturowej - poleca veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(27) "Parki Krajobrazowe w Polsce" ["author"]=> string(8) "Babaczek" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.8353459102711013883890700526535511016845703125) ["lng"]=> float(15.9020233132188995028855060809291899204254150390625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Park Krajobrazowy Rudaw Janowickich, Kowary, Karpacz - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Na obszarze parku oraz w jego otulinie znaleźć można także obiekty o wartości historycznej i kulturowej - poleca veturo.pl

watermark:

interesting_places: Parki Krajobrazowe w Polsce

author: Babaczek

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Park Krajobrazowy Rudaw Janowickich, Kowary, Karpacz - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Na obszarze parku oraz w jego otulinie znaleźć można także obiekty o wartości historycznej i kulturowej - poleca veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Babaczek

meta_desc: Na obszarze parku oraz w jego otulinie znaleźć można także obiekty o wartości historycznej i kulturowej - poleca veturo.pl