Hrubieszów

Hrubieszów – atrakcje turystyczne

Jeden z ważniejszych Grodów Czerwieńskich, zwany w przeszłości Rubieszowem. Hrubieszów miastem stał się w 1400 roku na mocy aktu Władysława Jagiełły. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu handlowych szlaków, rozwijał się bardzo dynamicznie. Niestety, liczne wojny, najazdy, przemarsze wojsk już w XVII wieku doprowadziły miasto do ruiny.

Podobnie było w następnym stuleciu, kiedy mieszkańców zdziesiątkowała epidemia dżumy, a kolejne zniszczenia przyniosła wojna północna. W końcu XVIII w. rozebrano mury zamku, a podobny los spotkał też zamki w pobliskich miasteczkach: Horodle, Uchaniach i Kryłowie.

Dziś w Hrubieszowie zachowało się wiele zabytków i charakterystyczna rzemieślniczo-kupiecka zabudowa z okresu od poł. XVIII do pocz. XX w. Do najstarszych budowli należy  kościół parafialny podominikański pw. św. Mikołaja z lat 1736-50, z bogatym barokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza. Przy kościele jest klasztor z poł. XVIII w. (obecnie szkoła) i murowana dzwonnica z poł. XIX w. W niewielkiej odległości od kościoła stoi barokowa plebania (miejsce urodzenia  w  1847  r.  Aleksandra  Głowackiego  –  Bolesława Prusa), a przy niej zachowany dawny ogród plebański, zamieniony dziś w części na śródmiejski park z pomnikiem wielkiego pisarza. Drugi z najstarszych hrubieszowskich kościołów to dawna cerkiew greckokatolicka z przełomu XVIII-XIX w. Kościół ten pw. św. Stanisława Kostki, ładnie położony na wysokiej skarpie nad rzeką Huczwą, pełni  obecnie funkcję maryjnego sanktuarium zarządzanego przez bernardynów, a kultem otaczany jest wizerunek Matki Boskiej Sokalskiej, pochodzący z Sokala (obecnie na Ukrainie).

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta jest prawosławna cerkiew pw. Zaśnięcia NMP z 1873 r. Harmonijna bryła, bogato dekorowana i zwieńczona aż 13 kopułami, czyni z niej jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.

Warto pamiętać, że kresowe miasto nad rzeką Huczwą związane jest nie tylko z Bolesławem Prusem (Głowackim), ale także z wieloma innymi wybitnymi postaciami, jak: poeta Bolesław Leśmian, twórca maszyn liczących Abraham Stern, konstruktor pojazdu księżycowego Mieczysław Jerzy Bekker, architekt Stefan Du Chateau, czy architekt i rysownik profesor Wiktor Zin.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 11,  www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Transgraniczne  Centrum  Informacji  Turystycznej,  ul.  3  Maja  15, www.miasto.hrubieszow.pl

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(65) "Hrubieszów - atrakcje turystyczne okolic Hrubieszowa - Veturo.pl" ["meta_desc"]=> string(81) "Hrubieszów - poznaj atrakcje turystyczne Hrubieszowa i okolic - poleca veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(12) "lubelskie.pl" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(50.79708164415840343508534715510904788970947265625) ["lng"]=> float(23.89526366854909866788148065097630023956298828125) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Hrubieszów - atrakcje turystyczne okolic Hrubieszowa - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Hrubieszów - poznaj atrakcje turystyczne Hrubieszowa i okolic - poleca veturo.pl

watermark:

interesting_places:

author: lubelskie.pl

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Hrubieszów - atrakcje turystyczne okolic Hrubieszowa - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Hrubieszów - poznaj atrakcje turystyczne Hrubieszowa i okolic - poleca veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: lubelskie.pl

meta_desc: Hrubieszów - poznaj atrakcje turystyczne Hrubieszowa i okolic - poleca veturo.pl