google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Hrubieszów - atrakcje turystyczne

Jeden z ważniejszych Grodów Czerwieńskich, zwany w przeszłości Rubieszowem. Hrubieszów miastem stał się w 1400 roku na mocy aktu Władysława Jagiełły. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu handlowych szlaków, rozwijał się bardzo dynamicznie. Niestety, liczne wojny, najazdy, przemarsze wojsk już w XVII wieku doprowadziły miasto do ruiny.

Hrubieszów - atrakcje turystyczneHrubieszów

fot. Jakub Kruczek, CC BY-SA

Podobnie było w następnym stuleciu, kiedy mieszkańców zdziesiątkowała epidemia dżumy, a kolejne zniszczenia przyniosła wojna północna. W końcu XVIII w. rozebrano mury zamku, a podobny los spotkał też zamki w pobliskich miasteczkach: Horodle, Uchaniach i Kryłowie.

Dziś w Hrubieszowie zachowało się wiele zabytków i charakterystyczna rzemieślniczo-kupiecka zabudowa z okresu od poł. XVIII do pocz. XX w. Do najstarszych budowli należy  kościół parafialny podominikański pw. św. Mikołaja z lat 1736-50, z bogatym barokowym i rokokowym wyposażeniem wnętrza. Przy kościele jest klasztor z poł. XVIII w. (obecnie szkoła) i murowana dzwonnica z poł. XIX w. W niewielkiej odległości od kościoła stoi barokowa plebania (miejsce urodzenia  w  1847  r.  Aleksandra  Głowackiego  –  Bolesława Prusa), a przy niej zachowany dawny ogród plebański, zamieniony dziś w części na śródmiejski park z pomnikiem wielkiego pisarza. Drugi z najstarszych hrubieszowskich kościołów to dawna cerkiew greckokatolicka z przełomu XVIII-XIX w. Kościół ten pw. św. Stanisława Kostki, ładnie położony na wysokiej skarpie nad rzeką Huczwą, pełni  obecnie funkcję maryjnego sanktuarium zarządzanego przez bernardynów, a kultem otaczany jest wizerunek Matki Boskiej Sokalskiej, pochodzący z Sokala (obecnie na Ukrainie).

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta jest prawosławna cerkiew pw. Zaśnięcia NMP z 1873 r. Harmonijna bryła, bogato dekorowana i zwieńczona aż 13 kopułami, czyni z niej jedną z najpiękniejszych cerkwi w Polsce.

Warto pamiętać, że kresowe miasto nad rzeką Huczwą związane jest nie tylko z Bolesławem Prusem (Głowackim), ale także z wieloma innymi wybitnymi postaciami, jak: poeta Bolesław Leśmian, twórca maszyn liczących Abraham Stern, konstruktor pojazdu księżycowego Mieczysław Jerzy Bekker, architekt Stefan Du Chateau, czy architekt i rysownik profesor Wiktor Zin.

Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, ul. 3 Maja 11,  www.muzeum-hrubieszow.com.pl
Transgraniczne  Centrum  Informacji  Turystycznej,  ul.  3  Maja  15, www.miasto.hrubieszow.pl

Według tradycji twórczynią nazwy miasta była młodziutka żona ...

Twierdza Zamość przeszła rewitalizację i turyści mogą podziwiać ...

Nawet jeśli jesteście w Zamościu tylko przejazdem, warto ...

Skarby natury i zabytki jednego z najpiękniejszych terenów ...

Miłośnicy nowoczesnych technologii mogą zwiedzać Roztocze Środkowe korzystając ...

atrakcje

https://veturo.pl/article/3055/hrubieszow-atrakcje-turystyczne-miasta-i-okolic/