Pity 2016 – rozliczenie osoby studiującej

Wszyscy studenci, którzy osiągają przychody np. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, tak jak pozostałe osoby pracujące w naszym kraju, podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i obowiązkowi rozliczenia się z fiskusem oraz płacenia podatku.

Najczęstszą formą zatrudnienia studentów jest umowa zlecenie, która pozwala pracodawcy uniknąć płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Mało tego, jeśli studiujący pracownik nie ukończył jeszcze dwudziestego szóstego roku życia i jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców, pracodawca zaoszczędzi również na jego składkach zdrowotnych.

Podczas wypełniania formularza rocznego PIT studenta może czekać miła niespodzianka. Jeżeli jego dochód nie przekroczył kwoty 3091 zł to fiskus odeśle mu zwrot podatku w wysokości 556,02 zł. Każdy, kto uzyskiwał dochody z pracy, powinien otrzymać od pracodawcy formularz PIT-11 do końca lutego, a do 30 kwietnia złożyć odpowiednią deklarację podatkową (najczęściej PIT-37).Zwrot należnego podatku student, jak każdy inny podatnik, powinien otrzymać z urzędu skarbowego w terminie do trzech miesięcy od momentu złożenia rocznego rozliczenia PIT 2017. Warto jest podać numer konta bankowego, na który pracownik urzędu skarbowego dokona  przelewu pieniądze. W innym wypadku zwrot będzie wysłany przekazem pocztowym a to trwa znacznie dłużej. Numer konta należy zgłosić na formularzu ZAP-3 i dostarczyć go do właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Pity 2016 muszą zostać złożone do właściwego dla miejsca zamieszkania studenta urzędu skarbowego. Odpowiedni formularz PIT uzupełniony na podstawie otrzymanych od pracodawcy danych o uzyskanych przychodach oraz zaliczkach pobranych na podatek trzeba złożyć lub przesłać online najpóźniej do 30 kwietnia 2017 roku.

Pity 2016 – od stypendium student nie zapłaci podatku
Jeżeli w ciągu roku osoba studiująca pobierała stypendium naukowe, doktoranckie, socjalne lub inną pomoc z budżetu państwa i nie uzyskała dochodów z tytułu umów o dzieło, zlecenia lub pracy, nie ma obowiązku składania rocznego zeznania PIT.

Pity 2016 – ulgi i odliczenia dla studentów
Wszystkim podatnikom składającym roczne zeznanie podatkowe,w tym również studentom, przysługuje prawo do ulg i odliczeń od podatku przewidzianych w ustawie o podatku od osób fizycznych. Jest to szansa na zapłacenie  fiskusowi znacznie niższego podatku. Chcąc skorzystać z odliczeń , musimy dodatkowo wypełnić załącznik PIT-O  i dołączyć go do zeznania rocznego.

Pity 2016 – rozliczenie roczne studenta
Rozliczający się corocznie studenci nabrali wprawy w wypełnianiu PIT.Tak jak większość podatników, żeby zaoszczędzić czas poświęcany na uzupełnienie papierowego formularza, student może wysłać PITy 2016 przez Internet. Pozwoli to również uniknąć straty czasu w urzędowych kolejkach. Program umożliwiający elektroniczne rozliczenie się z urzędem skarbowym udostępnia Ministerstwo Finansów na swojej stronie www.e-deklaracje.mf.gov.pl. Na wielu portalach podatkowych można znaleźć również darmowe aplikacje ułatwiające studentowi poprawne i szybkie wypełnienie właściwej deklaracji. Nie jest tu potrzebna wiedza dotycząca przepisów podatkowych. Program jest bardzo intuicyjny i sam podpowiada, jakie dane i  gdzie wpisać oraz na co zwrócić szczególną uwagę, a większość pól uzupełniana jest automatycznie po podaniu podstawowych informacji. Taka forma rozliczania ma jeszcze jedną dodatkową zaletę, czyli możliwość wpisywania poprawek bez konieczności skreślania błędów. Właściwy formularz  PIT należy uzupełnić i wysłać PIT online. Do uwierzytelnienia danych potrzebna będzie kwota przychodu z osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, jednak jeśli PIT 2016 składany jest pierwszy raz, należy wpisać „0”. Po dostarczeniu pliku z naszym rozliczeniem do urzędu, program automatycznie generuje Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), jednoznaczne z otrzymanym w Urzędzie skarbowym dowodem dostarczenia PIT. Bezpłatny program do internetowego rozliczenia PIT pozwala każdemu korzystającego z niego studentowi na przekazanie 1% podatku wskazanej przez niego Organizacji Pożytku Publicznego. Co ważne, ten dobry uczynek  można zrobić nie narażając się na dodatkowe opłaty i zobowiązania,

Pity 2016 – zagraniczne zarobki osób studiujących
Pieniądze zarobione przez studentów podczas wyjazdów zagranicznych, zarówno wakacyjnych, jak i związanych z wymianą międzyuczelnianą, podlegają zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązkowi opodatkowania. Należy o tym pamiętać przy składaniu rocznego zeznania podatkowego. To czy zapłacimy podatek od takich dochodów w naszym kraju zależy w dużej mierze fakt uzyskania dochodu w Polsce. Ważną rzeczą jest również to, czy Polska zawarła z krajem w którym student uzyskał dochód umowę z zastosowaniem zasady zwolnienia z progresją.Jeśli jedynym dochodem uzyskanym w danym roku jest dochód zagraniczny, to nie ma obowiązku składania zeznania. Jeżeli natomiast pracował i uzyskał przychód również w Polsce to musi złożyć  PIt do właściwego urzędu skarbowego.

Wszystkie pola:

array(17) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(51) "Praca za granicą - studenci - rozliczenia PIT 2016" ["meta_desc"]=> string(222) "Pity 2016 - rozliczenie roczne studenta. Pieniądze zarobione przez studentów podczas wyjazdów zagranicznych, zarówno wakacyjnych, jak i związanych z wymianą międzyuczelnianą, podlegają obowiązkowi opodatkowania." ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(16) "Poradnik turysty" ["author"]=> string(12) "mat. prasowe" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> string(17) "-17.1386718726141" ["lng"]=> string(17) "-13.6587973906084" } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(true) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(false) ["country"]=> string(3) "POL" }

key_words:

meta_title: Praca za granicą - studenci - rozliczenia PIT 2016

meta_keys:

meta_desc: Pity 2016 - rozliczenie roczne studenta. Pieniądze zarobione przez studentów podczas wyjazdów zagranicznych, zarówno wakacyjnych, jak i związanych z wymianą międzyuczelnianą, podlegają obowiązkowi opodatkowania.

watermark:

interesting_places: Poradnik turysty

author: mat. prasowe

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik: 1

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map:

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Praca za granicą - studenci - rozliczenia PIT 2016

meta_keys:

meta_desc: Pity 2016 - rozliczenie roczne studenta. Pieniądze zarobione przez studentów podczas wyjazdów zagranicznych, zarówno wakacyjnych, jak i związanych z wymianą międzyuczelnianą, podlegają obowiązkowi opodatkowania.

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: mat. prasowe

meta_desc: Pity 2016 - rozliczenie roczne studenta. Pieniądze zarobione przez studentów podczas wyjazdów zagranicznych, zarówno wakacyjnych, jak i związanych z wymianą międzyuczelnianą, podlegają obowiązkowi opodatkowania.