Dolina Bugu

Rowerem po Dolinie Bugu

Dolina Bugu jest doskonałym miejscem na rowerowe wyprawy. Miłośnicy dwóch kółek na pewno znajdą coś dla siebie w bogatej  i urozmaiconej ofercie szlaków i ścieżek rowerowych.

NADBUŻAŃSKI SZLAK ROWEROWY

(znaki niebieskie) Szlak ten jest jedną z najciekawszych tego typu tras na terenie województw lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Trasa przebiega od Wyszkowa do Hrubieszowa, a jej łączna długość wynosi 420,8 km. Szlak biegnąc od Wyszkowa przecina granice obszaru objętego niniejszym opracowaniem w miejscowości Tonkiele, dalej przechodzi przez Wólkę Zamkową, Drohiczyn, Rogawkę, Siemiatycze, Kózki, Mierzwice, Serpelice, Borsuki, Gnojno  i gminę Konstantynów, a następnie kieruje się przez Janów Podlaski i biegnie aż do Hrubieszowa. Szlak usytuowany jest wzdłuż rzeki, dzięki czemu ukazuje rowerzystom wyjątkowe walory przyrodniczo-krajobrazowe Doliny Bugu (parki krajobrazowe, liczne rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu) oraz pozwala doświadczyć mozaiki wielu  kultur, religii i narodowości tego terenu.

SZLAK NADBUŻAŃSKICH GRODZISK

(znaki zielone) Szlak o długości 41 km, rozpoczyna się w Drohiczynie, wyznaczony przez Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat”, obok tamtejszej Góry Zamkowej i prowadzi do miejscowości Bużyski. Wiedzie przez nadbużańskie miejscowości zlokalizowane w gminach Drohiczyn  i Siemiatycze. Charakterystyczną cechą terenu przez który przechodzi jest duże zagęszczenie najstarszych antropogenicznych form terenu, jakimi są grodziska, kurhany i cmentarzyska kurhanowe. Szlak ukazuje wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne jako integralną część krajobrazu, płynnie wkomponowaną w naturalne ukształtowanie powierzchni Ziemi. Do najważniejszych obiektów na szlaku należy zaliczyć: grodzisko wczesnośredniowieczne zwane Górą Zamkową w Drohiczynie, pozostałości średniowiecznego grodziska nieopodal Krupic, grodzisko oraz kurhan we wsi Rogawka oraz średniowieczne grodzisko  w odległości 1 km od wsi Bużyski.

SZLAK ROWEROWY CZEREMCHA  – SIEMIATYCZE

(znaki zielone) Jest wytyczony przez teren dwóch puszcz: Puszczy Białowieskiej i Puszczy Mielnickiej. Trasa, na dystansie 59,1 km prowadzi od Czeremchy, przecinając granice obszaru objętego niniejszym opracowaniem  w okolicy miejscowości Klukowicze, a następnie przez Tokary, Adamowo, Mielnik, Osłowo i Siemiatycze Stację biegnie do  Siemiatycz (dworzec PKS), gdzie ma swój koniec. Szlak wiedzie przez wsie z zabytkową zabudową, wyjątkowe miejsca kultu religijnego, bogate kompleksy leśne oraz poprzez dolinę rzeki Bug na jej najpiękniejszym odcinku.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(49) "Rowerem po Dolinie Bugu - Siemiatycze - Veturo.pl" ["meta_desc"]=> string(76) "Dolina Bugu jest doskonałym miejscem na rowerowe wyprawy - poleca veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(0) "" ["author"]=> string(19) "gminasiemiatycze.pl" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.40501616629330072782977367751300334930419921875) ["lng"]=> float(22.855682369867000858221217640675604343414306640625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Rowerem po Dolinie Bugu - Siemiatycze - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Dolina Bugu jest doskonałym miejscem na rowerowe wyprawy - poleca veturo.pl

watermark:

interesting_places:

author: gminasiemiatycze.pl

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Rowerem po Dolinie Bugu - Siemiatycze - Veturo.pl

meta_keys:

meta_desc: Dolina Bugu jest doskonałym miejscem na rowerowe wyprawy - poleca veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: gminasiemiatycze.pl

meta_desc: Dolina Bugu jest doskonałym miejscem na rowerowe wyprawy - poleca veturo.pl