Żonkile na ulicach Inowrocławia

Dzień 19.04 to rocznica powstania w getcie warszawskim. Powstania, o którym nadal niewiele osób wie. Bohaterskie czyny powstańców warszawskich, uwiecznione na wielu filmach i przekazywane w książkach, przyćmiewają czyny innych powstańców warszawskich – tych z getta. Polska
w 1944 r. walczyła o wolność, Polacy – Żydzi w 1943 r. walczyli „tylko” o godną śmierć.

 

Żonkile na ulicach Inowrocławia

 

 

 

 Zamknięci w zatłoczonym getcie, przetrzymywani w skrajnych warunkach, z niedowierzaniem patrzyli na świat za murem, za którym toczyło się „zwyczajne” życie stolicy.

 

 

 

Czas próby dla wielu Niemców, Polaków, Żydów był bezlitosny. Postawy ludzkie, wolę walki, heroizm, wzajemną pomoc, ale też donosicielstwo, tchórzostwo, wycofanie oceniamy dziś
z dystansu ludzi żyjących w czasach pokoju. Naszym obowiązkiem jest dołożenie wszelkich starań, by pamięć o ważnych wydarzeniach, budujących obraz współczesnej Polski, była żywa i nigdy nie została zapomniana, a postawy ludzkie były oceniane w sposób sprawiedliwy.

 

 

 

Muzeum Historii Żydów Polskich buduje swoją ofertę edukacyjną z myślą o przyszłych pokoleniach. Multimedialna wystawa, w której można wszystkiego dotknąć, warsztaty, koncerty
i dyskusje tematyczne w międzynarodowym środowisku, to wszystko po to, by dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Podobnie jest z akcją „Żonkile”, upamiętniającą rocznicę powstania w getcie warszawskim.

 

 

 

Rokrocznie wolontariusze w dniu 19.04 rozdają na ulicach Warszawy papierowe „Żonkile”. To te kwiaty zazwyczaj składał pod pomnikiem bohaterów getta Marek Edelman, dowódca powstania. Wolontariusz, który zgłasza się do akcji przechodzi szkolenie, w ramach którego można dowiedzieć się więcej o powstaniu, poznać świadków historii. Muzeum zachęca też do włączenia się w akcję poza Warszawą, dla upamiętnienia innych miejsc pamięci związanych ze społecznością żydowską.

 

 

 

W Inowrocławiu przygotowano akcję w trzech formach: odbył się spacer miejscami żydowskiej pamięci, biblioteka zorganizowała pokaz filmu dla uczniów szkół, a muzeum prelekcje o tematyce żydowskiej.

 

 

 

Podczas spaceru Marcin Woźniak, archeolog z Muzeum im. Jana Kasprowicza, przybliżył młodzieży historię społeczności żydowskiej w Inowrocławiu, a także wskazał miejsca, związane
z życiem Żydów w mieście. W wybranych punkach umieszczono symbole żonkili.

 

 

 

Podczas spotkania w Muzeum im. Jana Kasprowicza można było dowiedzieć się więcej
o miejscach związanych z inowrocławskimi Żydami (Marcin Woźniak), o znaczeniu symboli żydowskich i odczytywaniu symboli z macew (Magdalena Buda), o niemieckich obozach zagłady przedstawionych na fotografiach Dariusza Bednarka (Iwona Przybyła).

 

 

 

Na koniec w tematykę filmu „Nie było żadnej nadziei” wprowadził uczestników wydarzenia Łukasz Oliwkowski. Film, stworzony specjalnie na 73. rocznicę powstania w getcie warszawskim, dostępny jest na stronie muzeum, pod adresem: www.polin.pl

/Iwona Przybyła/

 

 

 

SebastianJarecki

travel/trip/42/

atrakcje

http://veturo.pl/travel/trip/42/