Giecz - gród

Giecz – atrakcje grodu

Wczesnośredniowieczny gród w Gieczu został wzniesiony w samym centrum terytorium określanego jako Gnezdun Civitas stanowiącego punkt wyjścia dla formujących się w ciągu X w. podstaw terytorialnych monarchii wczesnopiastowskiej.

Jako jeden z głównych ośrodków władzy państwowej gród w Gieczu odgrywał przez długi czas ważną rolę polityczną, militarną, administracyjną, gospodarczą i religijną. Duże znaczenie, jakie przypisywali grodowi pierwsi Piastowie odzwierciedla m.in. zapis w „Kronice Polskiej” Galla Anonima, gdzie dziejopis opisując siły zbrojne Bolesława Chrobrego wymienił Giecz obok Poznania, Gniezna i Włocławka jako ośrodek, skąd pochodziła znaczna część wojowników księcia w liczbie 300 pancernych i 2000 tarczowników. Militarne i strategiczne znaczenie miejsca, mającego od południa bronić dostępu do Gniezna i Poznania, potwierdza też, umieszczony w „Kronice Czeskiej” Kosmasa, obszerny opis zajęcia grodu przez księcia czeskiego Brzetysława I podczas jego najazdu na Wielkopolskę (1038). Specjalne miejsce Giecza w strukturze państwa piastowskiego miało swoje odbicie również w ustanowieniu go w XI w. centralnym ośrodkiem rozległej kasztelanii, funkcjonującej przez cały czas wczesnego średniowiecza. Do prężnego rozwoju gospodarczego grodu przyczyniło się niewątpliwie jego korzystne położenie w pobliżu krzyżowania się dalekosiężnych szlaków handlowych. Giecza nie omijały ważne wydarzenia polityczne (m.in. zjazd książąt piastowskich w 1253 r.), a niebagatelne znaczenie jakie miał w kościelnych strukturach administracyjnych zostało przypieczętowane ustanowieniem gieckiego kościoła grodowego p.w. św. Jana Chrzciciela kościołem tytularnym archidiakonatu poznańskiego większego (1298).
Miejsce, na którym powstał gród odznaczało się niegdyś dużymi naturalnymi walorami obronnymi. Wzniesiono go na półwyspie nie istniejącego już dzisiaj jeziora o silnie rozbudowanej linii brzegowej. Przepływała przez nie niewielka rzeka Moskawa (Źrenica), będąca jednym z licznych dopływów Warty.

Wystawa Terra sancta – Giecz w monarchii Piastowskiej poprzez ekspozycję zabytków z wykorzystaniem środków multimedialnych przedstawia historię wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego w Gieczu. Eksponowane na wystawie zabytki pochodzą z badań archeologicznych prowadzonych na grodzisku w Gieczu i w jego najbliższych okolicach w latach 1993-2010. Badania te rzuciły nowe światło na rolę gieckiego ośrodka grodowego w procesie kształtowania się państwa piastowskiego oraz na wyjątkowe znaczenie ziemi gieckiej dla dynastii Piastów. Wymowa znalezisk stanowiących przedmioty o charakterze luksusowym i reprezentujących kulturę elitarną oraz reliktów monumentalnej architektury kamiennej wskazuje na to, że ziemia giecka mogła pełnić rolę swoistej terra sancta dynastii piastowskiej z grodem będącym najprawdopodobniej jej rodową siedzibą.

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(0) "" ["meta_title"]=> string(53) "Wielkopolska atrakcje w Wielkopolsce - Gród w Gieczu" ["meta_desc"]=> string(155) "zwiedzając Wielkopolskę warto zatrzymać się w Gieczu i poznać gród piastowski skrywający historię początków państwa polskiego - poleca Veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(35) "Wielkopolska - atrakcje turystyczne" ["author"]=> string(18) "Teresa Krysztofiak" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.32004320204259784077294170856475830078125) ["lng"]=> float(17.372474667994598718223642208613455295562744140625) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words:

meta_title: Wielkopolska atrakcje w Wielkopolsce - Gród w Gieczu

meta_keys:

meta_desc: zwiedzając Wielkopolskę warto zatrzymać się w Gieczu i poznać gród piastowski skrywający historię początków państwa polskiego - poleca Veturo.pl

watermark:

interesting_places: Wielkopolska - atrakcje turystyczne

author: Teresa Krysztofiak

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Wielkopolska atrakcje w Wielkopolsce - Gród w Gieczu

meta_keys:

meta_desc: zwiedzając Wielkopolskę warto zatrzymać się w Gieczu i poznać gród piastowski skrywający historię początków państwa polskiego - poleca Veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: Teresa Krysztofiak

meta_desc: zwiedzając Wielkopolskę warto zatrzymać się w Gieczu i poznać gród piastowski skrywający historię początków państwa polskiego - poleca Veturo.pl