Wielkopolski Park Etnograficzny

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach

Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach to centralne muzeum typu skansenowskiego w Wielkopolsce, dzięki któremu możemy posiąść wyobrażenie jak dawniej wyglądała nasza wieś i czym różniła się od wsi w innych regionach naszego kraju. Jego położenie w sąsiedztwie Ostrowa Lednickiego uświadamia nam też, jaką drogę przeszła kultura tego regionu, doprowadzając do powstania pierwszego silnego organizmu państwa polskiego, a później po jego załamaniu się do utrzymania roli jednego z najważniejszych regionów gospodarczych i kulturalnych kraju.

Stałą wystawę Wielkopolskiego Parku Etnograficznego stanowią obecnie 53 (docelowo 70) obiek­ty architek­tury wiejskiej: głównie chałupy, budynki inwen­tar­skie i stodoły zestawione wokół owalnego placu w różnej wiel­ko­ści zagrody, które na obszarze 21 ha — wraz z ze­społem dwor­sko-folwarcznym, osiemnastowiecznym kościołem i pojedynczymi obiek­tami rzemiosła wiejskiego — tworzą układ przestrzenny zbli­żo­ny do naturalnej wsi wielkopolskiej z połowy XIX wieku. Na dzień dzi­siej­szy jest to jeden z najbar­dziej czytelnych układów tra­dy­cyjnej wsi nie tylko wśród skansenów polskich, ale i eu­ropejskich.
Prezentowane obiekty przeniesiono do muzeum z różnych stron Wielkopolski (m. in. okolic Cho­dzieży, Gniezna, Kalisza, Krotoszyna, Leszna, Nowego Tomyśla, Poz­na­nia, Trzemeszna, Uniejowa, Wit­kowa). Każdy z nich przybył tu ze swoją wła­s­ną historią udokumentowaną zazwyczaj krótkim zapi­sem (data powstania i naz­wis­ko fundatora) umieszczonym na którymś z jego elementów konstruk­cyjnych. Naj­starszy taki zapis pochodzi z 1602 r., najmłodszy zaś z 1935 r.
Poszczególne budynki i zagrody tworzące muzealną wieś wyposażone są w sprzę­ty, naczynia, narzędzia i odzież, które ilustrują warunki i sposób życia rodzin nie tylko utrzymujących się z pracy na roli, ale też i rzemieślników wiejskich: szew­ca, kołodzieja, garncarza. Wszystko to stanowi zaś wspa­niałą atmosferę przeszłości pozwalającą bezpośrednio zapoznać się z tym jak dawniej budowano, mie­szkano i mimo trudów pracy odpoczywano.

dowiedz się więcej

Wszystkie pola:

array(19) { ["key_words"]=> string(21) "Wielkopolska atrakcje" ["meta_title"]=> string(68) "Wielkopolska atrakcje Wielkopolski - Wielkopolski Park Etnograficzny" ["meta_desc"]=> string(150) "Zwiedzając atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Wielkopolsce warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny - dowiedz się więcej na Veturo.pl" ["watermark"]=> string(0) "" ["interesting_places"]=> string(35) "Wielkopolska - atrakcje turystyczne" ["author"]=> string(29) "info.prasowe Muzeum w Lednicy" ["latlng"]=> array(3) { ["address"]=> string(0) "" ["lat"]=> float(52.5208378494834988714501378126442432403564453125) ["lng"]=> float(17.38929748293519850221855449490249156951904296875) } ["highlight_search"]=> bool(false) ["is_news"]=> bool(false) ["is_home_page_title"]=> bool(false) ["is_poradnik"]=> bool(false) ["is_sprzet"]=> bool(false) ["is_outwear"]=> bool(false) ["use_video"]=> bool(false) ["video"]=> string(0) "" ["show_map"]=> bool(true) ["country"]=> string(3) "POL" ["meta_key"]=> string(0) "" ["home-visible"]=> bool(false) }

key_words: Wielkopolska atrakcje

meta_title: Wielkopolska atrakcje Wielkopolski - Wielkopolski Park Etnograficzny

meta_keys:

meta_desc: Zwiedzając atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Wielkopolsce warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny - dowiedz się więcej na Veturo.pl

watermark:

interesting_places: Wielkopolska - atrakcje turystyczne

author: info.prasowe Muzeum w Lednicy

latlng: Array

highlight_search:

is_news:

is_home_page_title:

is_poradnik:

is_sprzet:

is_outwear:

use_video:

video:

show_map: 1

Pola do umieszczenia w nagłówku

meta_title: Wielkopolska atrakcje Wielkopolski - Wielkopolski Park Etnograficzny

meta_keys:

meta_desc: Zwiedzając atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Wielkopolsce warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny - dowiedz się więcej na Veturo.pl

Pola do umieszczenia w treści

watermark:

watermark:

author: info.prasowe Muzeum w Lednicy

meta_desc: Zwiedzając atrakcje turystyczne i ciekawe miejsca w Wielkopolsce warto odwiedzić Wielkopolski Park Etnograficzny - dowiedz się więcej na Veturo.pl