google.com, pub-7556925068511030, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Kościół Kamedułów Wniebowzięcia NMP na Bielanach

Na Srebrnej Górze wznoszącej się w pobliżu Wisły i będącej częścią Lasu Wolskiego znajduje się erem kamedułów. Ci wywodzący się z zakonu benedyktynów mnisi eremici o bardzo surowej regule mieszkają w swoich domkach pustelniczych i zachowują milczenie, zbierając się tylko na wspólne modlitwy.

Kościół Kamedułów Wniebowzięcia NMP na BielanachKościół Kamedułów Wniebowzięcia NMP na Bielanach

fot. Zygmunt Put

Fundatorem eremu był Mikołaj Wolski, marszałek wielki koronny, dyplomata i zaufany doradca króla Zygmunta III Wazy. Prace budowlane przy całym założeniu prowadzone były w latach 1605-1630. Kameduli przybyli z eremu Monte Corona koło Perugii w 1605 r. i już w 1609 r. wprowadzili się do swoich domków. pustelniczych. Jednak dominującym elementem eremu jest okazały kościół, zaliczany do najwybitniejszych realizacji sakralnych architektury barokowej w Polsce. Projekt świątyni przywiózł Wolski z Rzymu w 1602 r. a prace przy jej budowie trwały do 1617 r. Wkrótce po ukończeniu budowy zawaliła się fasada kościoła. Obecną fasadę wzniesiono w latach 1618-30 a autorem projektu był Andrea Spezza, włoski architekt działający także w Czechach.

Kościół złożony jest z szerokiej trójprzęsłowej nawy, ujętej z każdej strony przez trzy kaplice i empory na piętrze oraz z oraz z prostokątnego, trójprzęsłowego prezbiterium, zamkniętego ścianą prostą. Od południa na styku nawy i prezbiterium wznosi się kwadratowa wieża zegarowa, nakryta hełmem cebulastym z latarnią. Monumentalna fasada, szeroka na ponad 40 m, ujęta jest w dwie wieże dostawione w narożach korpusu. Jej środkowa część, wysunięta jest nieco do przodu i zwieńczona trójkątnym szczytem z balustradą. Obie kondygnacje o podziałach pilastrowo-ramowych, przedzielone zostały wydatnym gzymsem, który w dolnych partiach wież został zastąpiony trójkątnymi przyczółkami, mającymi odpowiednik w segmentowym przyczółku środkowej części fasady. Portale i wnęki z posągami zaakcentowane są trójkątnymi, półkolistymi i segmentowymi przyczółkami. Wieże kwadratowe, trójkondygnacyjne nakryte baniastymi hełmami z latarniami.

Prezbiterium i nawa nakryte są sklepieniami kolebkowymi na gurtach, przeprutymi u podstawy owalnymi oknami. Ściany wewnątrz podzielone są wielkimi pilastrami jońskimi wspierającymi belkowanie. Kaplice połączone są wąskimi przejściami obramionymi portalami z czarnego marmuru i nakryte są poprzecznymi kolebkami. Wewnątrz kaplice ozdobione są bogatą dekoracją stiukową z 2. i 3. ćw. XVII w. Do najciekawszych należą dwie kaplice wschodnie. Pierwsza z nich św. Benedykta, zwana jest też królewską, ponieważ jej wystrój ufundował król Władysław IV Waza, druga nosi wezwanie św. Romualda. W obu znajdują się obrazy krakowskiego malarza Tomasza Dolabelli.

Na uwagę zasługują też kaplice wieżowe, do których dekorację stiukową wykonał około 1642 r. warsztat Jana Chrzciciela Falconiego. W kaplicach tych znajdują się też późnobarokowe ołtarze wykonane z czarnego marmuru w 3. ćw. XVIII w. przez Franciszka Placidiego z rzeźbami Wojciecha Rojowskiego. Przy końcu nawy znajdują się schody do kaplicy świętych pięciu braci męczenników, z której można przejść do katakumb z grobami zakonników.


Wykorzystano fragment:
Krasnowolski B., Leksykon zabytków architektury Małopolski, Warszawa 2013
Łoziński J., Pomniki sztuce w Polsce, T. 1, Małopolska, Warszawa 1985
Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980

Gdy wybierasz się na wypoczynek, musisz zadbać nie ...

Auschwitz - czyli jedno z najważniejszych miejsc w ...

Wylatujesz na urlop i zamierzasz zostawić auto na ...

Najstarsza kopalnia soli w Polsce zaprasza do przeżycia ...

Zobaczyć Biskupin, Monte Cassino, Bitwę pod Grunwaldem i ...

Najważniejsza w Krakowie trasa turystyczna zaczyna się na ...

nocleg

gastronomia

rozrywka

sport

atrakcje

zakupy

https://veturo.pl/article/2806/krakow-zabytki-sakralne-kosciol-kamedulow-nmp-na-bielanach/